۱۳۹۲ فروردین ۲۸, چهارشنبه

اعدام یک زندانی در زندان گوهردشت کرجبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»  صبح روز چهارشنبه یک زندانی در زندان گوهردشت اعدام شد.
بامداد روز چهارشنبه   ۲۸  فروردین ماه ، زندانی حسین چفلکی متولد ۱۳۶۷ که روز سه شنبه به سلولهای انفرادی منتقل شده بود در محوطه زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شد.
او از سال ۱۳۸۶  تا به حال در زندان بود اتهام این زندانی قتل عنوان شده است.
در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰  زندانی در زندان گوهردشت کرج در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.
از هفته گذاشته تا به امروز در زندانهای بندرعباس و عادل آباد شیراز و گوهردشت کرج  حداقل ۹ زندانی اعدام شده اند. هنوز قوه قضاییه ولی فقیه اعدام امید شجاعی را که هفته گذشته در زندان بندرعباس و اعدام این زندانی که در زندان گوهردشت کرج صورت گرفت، اعلام نکرده است و این مسئله خود نشان دهنده اعدام های گسترده و مخفیانه در زندانها  می باشد.
آخوند علی خامنه ای جنایتکار علیه بشریت پس از وقفه چند روزه در اعدام ها به دلیل اعتراضات گسترده بین المللی، موج جدید اعدام ها را آغاز نموده است. هدف از این اعدام ها  ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه می باشد بخصوص که جامعه ایران در آستانه انفجار عمومی قرار گرفته است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام زندانیان که بصورت مستمر در زندانهای مختلف ولی فقیه و یا میادین شهرها به اجرا گذاشته می شود را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مجامع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوندها در ایران و بخصوص پرونده آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۹ فروردین ۹۲ برابر با ۱۷ آ وریل ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: