۱۳۹۲ فروردین ۲۷, سه‌شنبه

انتقال حداقل یک زندانی جهت اجرای حکم قرون وسطایی اعدام به سلولهای انفرادی زندان گوهردشت کرجبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»  حداقل یک زندانی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام به سلولهای انفرادی زندان گوهردشت کرج منتقل شد.
روز سه شنبه  ۲۷  فروردین ماه ، زندانی حسین چفلکی متولد ۱۳۶۷ از سالن ۳ بند ۱ زندان گوهردشت کرج جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام به سلولهای انفرادی بند ۵ منتقل شد.او از سال ۱۳۸۶  تا به حال در زندان می باشد اتهام این زندانی قتل عنوان شده است.
در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰  زندانی در زندان گوهردشت کرج در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.
از هفته گذاشته تا به امروز در زندانهای بندرعباس و عادل آباد شیراز حداقل ۸ زندانی اعدام شده اند. هنوز قوه قضاییه ولی فقیه اعدام امید شجاعی را که هفته گذشته در زندان بندرعباس صورت گرفت، اعلام نکرده است و این مسئله خود نشان دهنده اعدام های گسترده و مخفیانه در زندانها می باشد.
آخوند علی خامنه ای جنایتکار علیه بشریت پس از وقفه چند روزه در اعدام ها به دلیل اعتراضات گسترده بین المللی، موج جدید اعدام ها را آغاز نموده است. هدف از این اعدام ها  ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه می باشد بخصوص که جامعه ایران در آستانه انفجار عمومی قرار گرفته است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام زندانیان که بصورت مستمر در زندانهای مختلف ولی فقیه و یا میادین شهرها به اجرا گذاشته می شود را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مجامع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوندها در ایران و بخصوص پرونده آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۸ فروردین ۹۲ برابر با ۱۶ آ وریل ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: