۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعه

زندانیان سیاسی زاهدان خواستار برکناری بشاراسد و پایان دادن به کشتارمردم در سوریه شدندنامه زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان به  مجامع بین المللی و دبیر کل سازمان ملل متحد برای اقدام عملی به منظور متوقف کردن کشتار مردم سوریه  و وادار کردن اسد به کناره گیری از قدرت، جهت ارسال به دبیر کل سازمان ملل متحد ، مجامع بین المللی و انتشار در رسانه ها در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » قرار داده شده است.
متن نامه به قرار زیر می باشد:
بسمه تعالی،
دبیر کل محترم سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی حقوق بشر
با عنایت به اینکه هر روز شاهد فجایع انسانی در سوریه هستیم که دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد و متأسفانه رژیم جنایتکار اسد مصالح ملت بیگناه سوریه را در نظر نمی گیرد ، واز آنجاییکه کشتار مردم سوریه  توسط رژیم اسد صورت می گیرد و دولتی به سرکردگی  بشار اسد از تأمین نیازهای ملت سوریه ناتوان شده که این امر باعث تشدید کشتارهای مردم عادی و دانشجویان گردیده.
 اینجانبان زندانیان سیاسی زندان زاهدان ضمن محکومیت کشتار مردم و دانشجویان بی گناه سوریه  توسط اسد از مجامع بین المللی و شخص دبیر کل محترم سازمان ملل متحد  تقاضامندیم تا در حمایت  از مردم سوریه اقدام عملی صورت داده  و  بشار اسد این جنایتکار جنگی را وادار  به کناره گیری از قدرت نمایند ،تا سرنوشت این مردم از طریق یک انتخابات سالم و مردمی تعیین گردد .
امضا کنندگان :
زندانیان سیاسی زندان زاهدان
۱۲ فروردین۱۳۹۲

نامه زندانیان سیاسی  به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد


info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: