۱۳۹۲ فروردین ۲۱, چهارشنبه

اجرای حکم ضد بشری اعدام یک زندانی در زندان مرکزی بندر عباسبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» صبح امروز یک زندانی که از دو روز پیش در سلولهای انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد اعدام شد.
بامداد روز چهارشنبه  ۲۱ فروردین ماه ، زندانی امید شجاعی ۳۰ ساله متاهل و دارای ۲ فرزند که از روز دوشنبه در سلولهای انفرادی در انتظار مرگ بسر می برد در محوطه زندان مرکزی بندر عباس اعدام شد.  او ۴ سال در بند ۸ زندان مرکزی بندرعباس زندانی بود.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰  زندانی در زندان مرکزی بندر عباس در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.
آخوند علی خامنه ای جنایتکار علیه بشریت پس از وقفه چند روزه در اعدام ها به دلیل اعتراضات گسترده بین المللی، موجب جدید اعدام ها را آغاز نموده است. هدف از این اعدام ها  ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه می باشد بخصوص که جامعه ایران در آستانه انفجار عمومی قرار گرفته است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام زندانیان که بصورت مستمر در زندانهای مختلف ولی فقیه و یا میادین شهرها به اجرا گذاشته می شود را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مجامع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوندها در ایران و بخصوص پرونده آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۱ فروردین ۹۲ برابر با ۱۰  آپریل ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: