۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

یام روحانی زندانی آقای کاظمینی بروجردی به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در نظام ولایت مطلقه فقیهپیام روحانی زندانی  آقای سید حسین  کاظمینی بروجردی به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در نظام ولی فقیه و تشریح ظلم و ستم ها و جنایتهایی که در طی حاکمیت این رژیم  بر مردم روا داشته است جهت انتشار و اطلاع عموم در اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است. متن پیام به قرار زیر می باشد:

محضر مبارک ملت مظلوم و شریف و نجیب ایران،
درود آفریدگار مهربان و بنده نواز و عزیز جهان بر شما،
هر روز که میگذرد، شرایط زندگی در کشور، سخت تر شده، و نفس کشیدن در فضای خفقان و دیکتاتوری، مشکل تر گردیده و دوران اسفناک و اضطراب آمیزی، نمودار گشته و این فجایع، مزید بر آن شده که همه خودکامگی ها و زورگویی ها، به نام دین، مطرح گشته است.
 نعلینی که منافع ملی را نابود کرده، نقش مذهب داشته و شلاقی که بر سر و روی مردم می آید، عنوان شریعت دارد و این، یک ظلم مضاعف به اهل مملکت است که هم دیانت را هدف قرارداده و هم، معیشت همگان را منهدم ساخته، یعنی، تراژدی فقدان معنویات و مادیات در جامعه متحیر و متغیر.
 این جانب که هفت سال است با هموطنان فلک شده ام در سلول مخوف و موحش بند ولایت مطلقه فقیه، در احوال ناگوار تغذیه ایذایی و مقررات غیرانسانی، همسویی دارم، هرگز لحظه ای از دردهای فرزندان ایران زمین، غفلت نداشته ام و با رنجهایم، در غمهای مردم، مشارکت نموده ام، روزی که جمهوریت را با اسلامیت، درآمیختند، ناهمخونی این اختلاط نامقدس، مشهود بود زیرا که خلاف مبانی توحیدی بوده و آمیختن سیاستی که فضایش، تزویرست و نیرنگ و مصلحت جویی و منافع طلبی و زیاده خواهی با دینی که ساختارش، عواطف و نوازش و عدالت و کرامت می باشد، عملی مضحک و بی پایه و مغرضانه و هدفدار است که امروز در کارنامه اسلام سیاسی، نمایان شد، و محصول حیات نامیمون انقلاب اسلامی، درماندگی رعیت و غارت میهن و فنای سرمایه های خداداده و امحای ثروتهای طبیعی و سرخوردگی نسل جوان از آینده و مرگهای زودرس و وفور امراض لاعلاج، می باشد.
از بدو تولد این موجود مضر و مهلک که با نظریه صدور انقلاب، آغاز گردید، خوشیها و شادیها و خرمی های همگانی، فروکش کرد و جیبها و سفره ها و اندوخته های ایرانیان، به یغما رفت و باورداشتهای مذهبی کهن، فانی گردید، هر روز، موضوعی را علم کردند و از آن، سرپوشی برای نقشه های خائنانه خود، ساختند، با آمار و ارقام دروغین اجتماع را خام و خواب کردند و با ابزار رسانه، به جادوی ساده دلان و مومنان، پرداختند و هم اکنون بعد از سی و چهار سال، عصای دست استبداد عمامه، مانور مقتولین جنگی است که در وقت وقوعش، تلفات را ناچیز میخواندند و اینک، وسیله ای برای استمرار استعمار معنوی گردیده.
 تمام موجودی بیت المال را خرج تعریض سنگرهای داخلی و خارجی نمودند و از نان شب رعایای دست و پا بریده، به تحکیم مواضع امنیتی و حفاظتی و اطلاعاتی خویش پرداختند، ماحصل شعارها و وعده ها و تعهدات بنیانگذار رژیم مردم خوار، فقر و فلاکت و اعتیاد و طلاق و اختلاف و بیماریها و ترک تحصیل و ورشکستگی و زمین خوردگی آحاد ملت است. مخارج بقاء اسد و حماس و حسن نصرالله را ایرانی می دهد که خودش در اثر نداری و بیکاری، اعمال تاثرباری را انجام داده که عزت و عظمت و هویت او در تاریخ معاصر، جریحه دار می گردد.
 هرچند سالی، فردی را کاندید میکنند که زمام دولت را در دست گیرد و به اکاذیب و امارت ظالمانه حکام جنایتکار، تداوم دهد، و بر مسئله انتخابات، اهل مملکت را به بازی میگیرند و علائق و خواسته های مشروع صاحبان اصلی کشور را به تمرد و تمسخر گیرند.
 بار دیگر در احوال ناخوش جسمی و روحی، با محرومین و مستضعفین و منتظرین منجی موعود، بیعت می نمایم.
سید حسین کاظمینی بروجردی
زندان اوین،
اردیبهشت 1392، آوریل 2013

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: