۱۳۹۲ فروردین ۲۵, یکشنبه

دستور کتبی نوروزی دادستان ولی فقیه برای تشدید فشارها علیه زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان زاهدانبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» نامه نگاری دادستان نظامی ارومیه به دادستان نظامی زاهدان به منظور تشدید فشارها و اذیت وآزار زندانیان سیاسی تبعیدی ارومیه در زندان زاهدان.
کریم نوروزی دادستان نظامی ولی فقیه در  آذربایجان غربی طی نامه ای به دادستان نظامی زاهدان خواستار تشدید فشارها واذیت و آزار زندانیان سیاسی تبعیدی ارومیه در زندان زاهدان شد.کریم نوروزی از جنایتکاران علیه بشریت است و تا به حال حداقل یک زندانی سیاسی کرد توسط این فرد اعدام شده است . طناب دار را خود این فرد بر گردن این زندانی سیاسی انداخت.
او اوامر و دستورات بازجویان و  شکنجه گران اطلاعات سپاه پاسداران را که در بازداشتگاه مخفی ۸۱ رمضان مشغول جنایت علیه بشریت هستند، به اجرا در می آورد که از جمله این شکنجه گران می توان جهانگیر نعمتی  مسئول امنیتی استان آذربایجان غربی و رضا حسن زاده را نام برد.
کریم نوروزی دادستان نظامی ولی فقیه در ارومیه که پیش از این از افراد اطلاعات سپاه پاسداران بوده است از زندانیان سیاسی تقاضای مبالغ نجومی رشوه می کند تا در قبال آن ،محکومیت آنها را تقلیل و یا آنها را آزاد کند. او درخواست رشوه را از طریق رابط خود انجام می دهد .این فرد از زندانی سیاسی ایرج محمدی که در حال حاضر در زندان زاهدان بصورت تبعید زندانی می باشد  چند سال پیش مبلغ ۴۵ میلیون تومان رشوه در قبال آزادیش  تقاضا کرده بود.
زندانیان سیاسی که در حال حاضر در زندان مرکزی زاهدان در  تبعید بسر می برند عبارتند از معلم زندانی محمد امین آگوشی، ایرج محمدی و پولاد خانی می باشند.
این فرد و بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران که نام آنها در بالا ذکر شده است  از جنایتکاران علیه بشریت می باشند،لذا از مقامات بین المللی تقاضای قرار دادن نام آنها را در لیست ناقضین بین المللی حقوق بشر را داریم.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستور کتبی تشدید فشارها و اذیت و آزار علیه زندانیان سیاسی تبعیدی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی به دادگاه های بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۵ فروردین ۱۳۹۲ برابر با ۱۴ آپریل ۲۰۱۳Info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: