۱۳۹۰ خرداد ۲۱, شنبه

اعتراضات شبانه در تهران با شعار «خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه»

بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"مردم در نقاط مختلف تهران بر روی بام ها ، بالکنها ،حیاط منازل و در مواردی در خیابانها اقدام به سر دادن ندای الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور و خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه نمودند.
از حوالی ساعت 22:00 مردم در مناطق مختلف تهران بر روی پشت بام ها ،بالکنها و در مواردی در خیابانها اقدام به سر دادن ندای الله اکبر و شعارهایی مانند؛ مرگ بر دیکتاتور و خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه نمودند. اعتراضات شبانه در نقاط مختلف تهران از جمله نقاط مرکزی تهران،سعادت آباد،فرح زاد ،فلکۀ اول تهران پارس و حکیمیه را می توان نام برد.
مردم تهران در فلکۀ اول تهران پارس و حکیمیه به خیابانها آمدند و با تشکیل دسته های مختلف اقدام به سر دادن شعارهایی مانند خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه و مرگ بر دیکتاتور نمودند.شدت شعارها در این منطقه نسبت به نقاط دیگر تهران بیشتر بود.
نیروهای سرکوبگر موتور سوار در خیابانهای تهران گشت می زدند و سعی در ایجاد رعب و وحشت داشتند ولی در هر نقطه ای که نیروهای سرکوبگر حاضر می شدند شدت شعارها بالا می گرفت. در فرح زاد نیروهای موتوری در نقاط مختلف آن حضور داشتند.
گزارشهایی از اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف ایران حاکی از آن است که مردم اقدام به سر دادن ندای الله اکبر و شعارهای ضد دولتی نمودند. گزارشهای تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد .
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
21 خرداد 1390 برابر با 11 ژون 2011

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: