۱۳۹۰ خرداد ۱۹, پنجشنبه

قطع معالجات و انتقال زندانی سیاسی قطع نخاعی به زندان لاکان رشت


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز سه شنبه 17 خرداد ماه بدستور بازجویان وزارت اطلاعات و دادستان انقلاب رشت زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا که در مرخصی استعلاجی و در حال درمان بود به زندان لاکان رشت منتقل کردند و تمامی معالجات وی نیمه کاره متوقف گردید.
زندانی سیاسی هادی عابدی با خدا دچار قطع نخاع می باشد و قادر به هیچگونه حرکتی نیست. او فقط با صندلی چرخدار و نفر همراه قادر به حرکت می باشد.چند اندام او مانند مثانه وکلیه از کار افتاده است و باید روزانه سونداژوی تعویض گردد اما به گفتۀ رئیس بهداری زندان چنین امکاناتی در بهداری زندان وجود ندارد و به همین دلیل بود که پیش از این بیش از 40 روز سونداژ وی را نتوانستند تعویض نماید که منجر به عفونت شدید در بدن وی گردید .
در حالی این زندانی سیاسی را مجدد به زندان با شرایط قرون وسطایی و عدم وجود امکانات درمانی و رسیدگیهای اولیه منتقل می کنند که کمسیون پزشکی و پزشک قانونی به دادگاه انقلاب رشت کتبا اعلام کرده اند که او قادر به تحمل حبس نیست و بهداری زندان اعلام کرده است که امکانان لازم برای نگهداری این زندانی سیاسی را در زندان ندارد و هیچ مسئولیتی را بعهده نخواهد گرفت .انتقال زندانی سیاسی هادی عابدی با خدا با شرایط حاد جسمی جان او را در معرض خطر جدی قرارمیدهد.
لازم به یادآوری است که در 2 خرداد ماه جاری با قصاوتی غیر قابل تصور حکم ضدبشری و قرون وسطایی شلاق را در شعبۀ 1 دادگاه انقلاب رشت علیه او به اجرا گذاشته شد.زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا به دلیل واهی عدم معرفی به موقع خود به زندان به 51 ضربه شلاق محکوم شده بود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،قطع معالجات و انتقال این زندانی سیاسی به درون زندان که جان او را در معرض خطر جدی قرار می دهد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اعزام هر چه سریع تر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به ایران جهت تهیۀ گزارش از زندانهای مخوف و قرون وسطایی رژیم ولی فقیه علی خامنه ای و ارائه آن به سازمان ملل جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
19 خرداد 1390 برابر با 9 ژون 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: