۱۳۹۰ خرداد ۲۰, جمعه

بازداشت شدگان پس از انتخابات 88 آزاد شون

در آستانه سومين سالگرد حوادث پس از انتخابات 88 دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار اطلاعيه يي از مسئولان جمهوري اسلامي خواست تا بازداشت شدگان پس از انتخابات را كه تعداد قابل توجهي از چهره هاي سياسي ، مدني و حقوق بشري و روزنامه نگاري مي باشند را آزاد كنند . متن كامل اين اطلاعيه به اين شرح است:
بازداشت شدگان پس از انتخابات 88 آزاد شوند
در آستانه سومين سالگرد حوادث پس از انتخابات مساله دار 1388 همچنان شاهد تداوم حبس بسياري از معترضان به نتايج انتخابات هستيم . بسياري از چهره هاي سياسي ، مدني ، حقوق بشري و روزنامه نگاري از بازداشت شدگان اين حوادث مي باشند كه متاسفانه برخي از آنان در شرايط نامساعد جسمي و در مكان هاي نامناسب و با كمترين امكانات و عدم امنيت جاني دوران حبس را سپري مي نمايند.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن غير قانوني دانستن بازداشت و روند رسيدگي به اتهامات اين افراد از مسئولان جمهوري اسلامي بويژه مسئولان قضايي مي خواهد تا با بازنگري در احكام صادر شده براي بازداشت شدگان و معترضان به نتايج انتخابات كه در چارچوب حقوق مدني و شهروندي خويش اعتراض خود را بيان داشته اند ، زمينه ي آزادي آنان و بازگشت به آغوش خانواده هايشان را فراهم نمايند
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان
19خرداد 1390
9ژوئن 2011

هیچ نظری موجود نیست: