۱۳۹۰ تیر ۹, پنجشنبه

به کنترل در آوردن سالن 7 زندان ندامتگاه توسط زندانیان

بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"زندانیان زندان ندامتگاه کرج در اعتراض به شرایط سخت و طاقت فرسا دست به اعتراض زدند و قسمتهایی از زندان را برای ساعتها به تصرف خود در آوردند.
در اواخر خرداد ماه زندانیان زندان ندامتگاه کرج در اعتراض به تراکم بیش از حد زندان،وضعیت بسیار بد غذایی و درمانی و بهداشتی و رفتارهای وحشیانۀ پاسداربندها در یک حرکت اعتراضی گسترده سالن 7 زندان را برای بیش از 12 ساعت به کنترل خود در آوردند.
حرکت اعتراضی زندانیان هنگامی شروع شد که پاسداربندها بسوی زندانیان بدون هیچ دلیلی یورش بردند و آنها را آماج ضربات وحشیانه و گاز اشک آور قرار دادند.زندانیان که از برخوردهای وحشیانه و شرایط غیر انسانی جان به لب شده بودند به دفاع از خود برخواستند و در مدتی بسیار کوتاه پاسداربندها را کوشمالی دادند و همۀ آنها را فراری دادند و سالن 7 را از ساعت 17:00 الی 8 صبح روز بعد به کنترل خود در آوردند.
در طی مدت شب پاسداربندها و گارد ویژه زندان چند بار اقدام به یورش و پرتاب گاز اشک آور بسوی زندانیان برای باز پس گرفتن سالن نمودند ولی هر بار ناچار به عقب نشینی می شدند.پس از آن حوالی ساعت 07:30 با رسیدن نیروی تقویتی گارد از زندانهای قزل حصار و گوهردشت کرج و با پرتاب شدید گاز اشک آور یورش به سالن 7 را آغاز کردند که با مقاومت شدید زندانیان مواجه شد. زندانیان اعلام کردند در صورت رسیدگی به خواستهایشان آنها حاضر به بازگرداندن سالن به رئیس زندان هستند. با حضور رئیس زندان و قول دان به زندانیان مبنی به رسیدگی به خواسته های آنها کنترل سالن را به رئیس زندان بازگرداندند.
در این درگیریهای تعداد زیادی از زندانیان در اثر ضربات باتون و گاز اشک آور زخمی و دچار ناراحتی تنفسی شدند.مدتی پس از بازگرداندن سالن 7 نفر از زندانیان به اطلاعات زندان برده شدند و از آن تاریخ تاکنون از وضعیت و شرایط آنها هیچ اطلاعی در دست نیست.
سالن 7 زندان ندامتگاه بیش 600 زندانی در خود جای داده است. در زندان ندامتگاه اکثرا زندانیان که دارای محکومیتهای سبک هستند نگهداری می شوند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ایجاد شرایط غیر انسانی و ضرب وشتم وحشیانه زندانیان بی دفاع را محکوم می کند و نسبت به جان 7 زندانی که به نقطۀ نامعلومی منتقل شده اند شدیدا ابراز نگرانی می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل برای تحقیق و تهیۀ گزارشی از جنایتهای رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در زندانها و ارائه آن به سازمان ملل جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
09 تیر 1390 برابر با 30 ژون 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: