۱۳۸۷ مرداد ۵, شنبه

انتقال چندین زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدامدر پی اعلام دادستانی رژیم برای اعدام 30 نفر در روز یکشنبه 6 مرداد ماه، صبح امروز شنبه 5 مرداد ماه 6 نفر از بند 2 زندان گوهردشت جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی انتقال یافتند. اکثر کسانی که امروز به سلولهای انفرادی انتقال داده شدند زندانیان جوان می باشند.

اسامی بعضی از آنها که امروز به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام انتقال داده شدند عبارتند از:

1.مجید پور باقر سالن 6 ،بند2 زندان گوهردشت

2.محمد عنایتی، سالن 5، بند 2 زندان گوهردشت

3- علی دکامی، بند 2 ، زندان گوهردشت

4- عباس کاهانی، سالن 6، بند 2 زندان گوهردشت

هدف از این اعدامهای دستجمعی ایجاد فضای رعب و وحشت در بین مردم است.مردمی که از فشار و سرکوب به تنک آمده اند و خواهان حقوق خود می باشند ولی جواب حکومت نسبت به این خواسته ها دستگیری، شکنجه و اعدامهای دسته جمعی است.

تمامی احکام قرون وسطائی مانند سنگسار،اعدام،قطع اعضای بدن برای اجرا باید به تایید شخص رئیس قوه قضائیه شاهرودی صورت پذیرد.این مجازاتهای ضد بشری بر خلاف قوانین و معاهدات حقوق بشری و بین المللی است که این رژیم متعهد به اجرای آنها است. و از انجایی که هدف از اعدامهای دستجمعی ایجاد رعب و وحشت در جامعه است بعنوان جنایت علیه بشریت محسوب می گردد و می بایست آمرین و عاملین این اعمال ضد بشری مورد پیگرد بین المللی قرار گیرند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ضمن محکوم کردن اعدامهای دستجمعی از تمامی سازمانهای حقوق بشری جهانی برای پایان دادن به موج لاینقطع اعدامها در ایران خواستار اقدامات گسترده جهانی است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

5 مرداد 1387 برابر با 26 جولای 2008

شرایط زندانیان فوق را به سازمانهای زیر گزارش شد

1-عفو بین الملل

2- شورای حقوق بشر سازمان ملل

3- کمیسر عالی حقوق بشر

4- دیدبان حقوق بشر


http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: