۱۳۸۷ تیر ۱۷, دوشنبه

زندانیان سیاسی محبوس در پشت حصارهای بتونی استبداد ، همگام با دانشجویان 18 تیر را گرامی میدارند

بنام سعادت ملت ایران،
یکبار دیگر 18 تیر فرا رسید.یکبار دیگر جوانان ایرانزمین باید خویش را محک زده و نشان دهند که حکومت ملایان خواست آنها نمی باشد.
مردم ایران ،جوانان ،دانشجویان،کارگران و زنان با اراده آهنین نشان خواهند داد حکومت ملایان در نزد ایشان هیچگونه اعتبار و مشروعیتی ندارد.
در اعتراض نسبت به تشدید سرکوب دانشجویان دستگیری و شکنجه دادن و هتک نوامیس ، ستاره دار کردن و اخراج از دانشگاه
لذا ما زندانیان سیاسی ضمن گرامیداشت 18 تیر 1378 روز قیام دانشجویان علیه استبداد را پاس داشته و به نشانۀ احترام به قیام آزادیخواهانه دانشجویان با دیگر زندانیان سیاسی تصمیم گرفتیم در روز 18 تیر 1387 خورشیدی از خوردن و نوشیدن امتناع کرده تا حداقل قلب خویش را راضی نماییم که اگر امسال با شما هم قدم نشدیم حداقل تمام روز قلب و ذهن ما با شما بوده است. ضمنان راس ساعت 20:00 همان روز به نشانه احترام به جانباختگان این قیام درسلولهای خود 3 دقیقه اعلام سکوت خواهیم کرد.
جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای ایران
18 تیر 1378
بهروز جاوید طهرانی (تنها زندانی بازمانده از قیام 18 تیر دانشجویان)، صالح کهندل، امیر حسین حشمت ساران، افشین بایمانی،منصور رادپور،علیجان گرایی،حمید بنازاده،اصغر بنازاده،شهناز کی پور،شهلا زرین فر،آزاده گرایی ،محسن گرایی،محمد نیکبخت، علیرضا کرمی خیرآبادی، خالد حردانی ،کریم معروف عزیز،ارکان گل تکین،رفیق عموزاده،ناصر یوسفی، احمد یوسفی،رضا مقدم،کریم قادری،کاوه مجدفر،طالقان جلیباقو ،هارون دوانی،مهدی فولادی،علی مولائی،مجید گل دائی،حمید جلالی،مجید جلیلی،محمود استادی،علی قاسم خسروی


انتشار:
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: