۱۳۸۷ تیر ۲۳, یکشنبه

انتقال 2 زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

بنابه گزارشات رسیده از زندان دستگرد اصفهان ،2 زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شدند.
نامهای زندانیان که جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند آقای علی جمالوند 24 ساله و محمد جمالوند 26 ساله می باشد این 2 زندانی بیش از 2 سال است که در زندان دستگرد اصفهان در حبس بسر می برند.
هدف از این اعدامها که تقریبا به طور مستمر ادامه دارد ایجاد رعب و وحشت در بین مردم است و با این شیوه قرون وسطائی سعی دارند که با مطالبات به حق مردم مقابله کند.
تمامی اعمال وحشیانه که علیه مردم ایران که به مثابه جنایت علیه بشریت است روا داشته می شود مانند سنکسار،اعدام زندانیان سیاسی ،کودکان و زندانیان عادی، قطع دست و پا، چشم در آوردن و صدها جنایت که بصورت قانون در آورده شده و برای اجرای آنها می بایست به تاییدرئیس قوۀ قضاییه شاهرودی بررسد و از آنجائی که تایید احکام غیر انسانی برای به اجرا در آوردن آن ناقض تمامی معاهدات و قوانین بین المللی است که رژیم متعهد به اجرای آن است خود این فرد به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت می بایست مورد پیگردقانونی قرار گیرد.
متاسفانه بدلیل بی عملی مراجع حقوق بشری در جهان و تنها با دادن یک اطلاعیه اکتفا کردن باعث گردیده که دست رژیم را برای اعمال جنایتکارانه علیه مردم ایران باز بگذارد و در روزهای گذشته کامی فراتر نهاد و آن تایید حکم اعدام 3 زندانی سیاسی به نامهای فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی اقدام نمود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تایید حکم اعدام 3 زندانی سیاسی و ادامه دادن به اعدامهای مستمر در ایران را محکوم می کند و از مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران خواستار انتقال پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
23 تیر 1387 برابر با 13 جولای 2008
این گزارش به سازمانهای زیر ارسال گردید:
1-عفو بین الملل
2- شورای حقوق بشر سازمان ملل
3- کمیسر عالی حقوق بشر
4- دیدبان حقوق بشر
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: