۱۳۸۷ تیر ۱۶, یکشنبه

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی ایران بمناسبت سالگرد قیام 18 تیر

با درود بیکران به روان پاک جانباختگان راه عزت و آزادی ایران و ایرانیان بویژه جانباختگان و مجروحین حماسه فاجعۀ 18 تیر 1378 دانشگاه تهران،
در 18 تیر 78 وقتی در جنک گرگها روزنۀ کوچکی پیدا شد فریاد حق طلبانۀ مردم تهران بود که در حمایت از فرزندان دانشجویشان در گوی امیر آباد طنین افکنده بود وبه سرعت تمام پایتخت و کشور نوید آزادی فرا گرفت ، و وحشت چنان سراپای تمامیت رژیم را در نوردید که با تمام دسته ها ، جناحها و تمام قدرت به سرکوب وحشیانه خشن مردم مبادرت ورزیدند. آن هم در لوای ناوفای وابسته بودن.
اما شعلۀ قیام دانشجویان و مردم همچنان مشتعل و فروزان است امروز بعد از هزاران ترفند واپسگرایان در ستاره دار کردن ، دستگیری و شکنجه دادن،اخراج و هتک نوامیس دانشجویان دختر توسط مسئولین نمونۀ زنجان این قیام همچنان شعله ور و سوزان است.
از این رو ما جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای ایران ضمن گرامیداشت یاد اکبر محمدی و اکبرها و عزت ابراهیم نژاد و عزتها که در بین یارانشان نیستند همۀ دانشجویان قهرمان ملی اسیر در استبداد مذهبی تا به تداوام قیام فرا می خوانیم تا در روز نزدیک آزادی شاهد جنبش مدنی آزادیخواهانۀ دانشجویان باشیم واز کلیۀ دانشجویان و ملت بزرگ ایران دعوت بعمل می آوریم تا بعد از ظهر روز 18 تیر ماه جهت گرامیداشت این روز بزرگ که نقطه عطفی در تاریخ مبارزات آزادیخواهان و دانشجویان ایران بر علیه ملایان جنایتکار می باشد در برابر دانشگاه تهران و دیگر دانشگاههای کشور حضور به هم رسانند و فریاد آزادی سر دهند.
از این رو ما جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای ایران ضمن اعلام همبستگی،
جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای ایران
16 تیر 1378
امیر حسین حشمت ساران،ارژنک داودی، افشین بایمانی، بهروز جاوید طهرانی، صالح کهندل ،منصور رادپور،حمید بنازاده،اصغر بنازاده،شهلا زرین فر،شهناز کی پور،فاطمه گرایی، زهرا اسد پور کرجی ،فاطمه جوشن ،علیجان گرایی،محسن گرایی، حمید رضا برهانی، مصطفی علوی، علیرضا کرمی خیرآبادی،کریم معروف عزیز،ارکان کل تکین،صابر مامدی،رفیق عموزاده،احمد یوسفی، نادر یوسفی ، رضا مقدم،کریم قادری، کاوه مدفر،طالقان جلیباقو، خالد حردانی، سعید سنگر،محمد نیکبخت، میثاق یزدان نژاد،ناصر سوداگری،محمدعلی منصوری،علی صارمی،سید ظهور نبوی،یاسر مجیدی،هاشم شاهی نیا،عبدالرضا رجبی


انتشار:
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: