۱۳۸۷ مرداد ۱, سه‌شنبه

پرونده سازی جدید علیه جاوید طهرانی بخاطر افشای شکنجه گاه بند 1 زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده از بند 2 فرعی 5 روز دوشنبه 31 تیر ماه آقای بهروز جاوید طهرانی برای دومین بار به دادگاه انقلاب کرج فرآخوانده شد.
در طی این هفته، این دومین بار است که آقای جاوید طهرانی را به دادگاه انقلاب کرج می برند. علاوه بر پروندهای قبلی روز گذشته پرونده جدیدی را علیه آقای جاوید طهرانی توسط دادگاه انقلاب کرج گشوده شد. شاکی او فردی بنام محمود مغنیان که در حال حاضر رئیس بند 4 زندان گوهردشت است.
پرونده سازی جدید ، پس از افشای شکنجه گاهی که اخیرا در بند 1 زندان گوهردشت بر پا شده بود،علیه آقای بهروز جاوید طهرانی گشوده شده است.
یکی از شیوههای فشار که علیه زندانیان سیاسی بکار برده می شود تشکیل پرونده های جدید و صدور ا حکام غیر انسانی علیه آنها است. تا به حال علیه آقای امیر حسین حشمت ساران، افشین بایمانی ،ارژنک داودی و بهروز جاوید طهرانی که سالها در زندان بسر می برندپرونده های جدیدی گشوده شده است و علیه بعضی از آنها حکم های سنگینی صادر شده است.
محمود مغنیان رئیس قبلی بند 2 زندان گوهردشت کرج بود. این فرد نسبت به زندانیان سیاسی کینه عجیبی دارد و در طی مدتی که رئیس بند 2 بود او حملات خونین را علیه زندانیان سیاسی به اجرا در آورد و در اثر این حملات خونین زندانیان سیاسی و بخصوص آقای جاوید طهرانی بشدت مصدوم گردید. ولی هیچگاه این فرد بخاطر این حملات خونینی که علیه زندانیان سیاسی به اجرا در آورده بود مورد بازخواست قرار نگرفت و زندانیان زخمی در اکثر موارد حتی تحت درمان هم قرار نمی گرفتند. مغنیان همراه با اسماعیلی افسر نگهبان بند 2 هنگامی که آقای جاوید طهرانی بدون هیچ دلیلی به سلول انفرادی منتقل می شد او را بشدت مورد شکنجه قراردادند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، پرونده سازی علیه زندانیان سیاسی که سالها است در اسارت بسر می برند و دراکثرموارد از داشتن وکیل و حق دفاع از خود محروم بوده اند را محکوم می کند، و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به شرایط غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
اول مرداد 1387 برابر با 22 ژولای 2008

شرایط زندانی سیاسی فوق را به سازمانهای زیر گزارش شد
1- عفو بین الملل
2- شورای حقوق بشر سازمان ملل
3- کمیسر عالی حقوق بشر
4- دیدبان حقوق بشر
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: