۱۳۸۷ تیر ۱۱, سه‌شنبه

5 زندانی برای اجرای حکم اعدام به زندان اوین منتقل شدند

بنابه گزارشات رسیده از بند 2 زندان گوهردشت کرج امروز 5 زندانی محکوم به مرک را به زندان اوین جهت اجرای حکم اعدام منتقل شدند.
زندانیان که امروز برای اجرای حکم اعدام به اوین منتقل شدند اکثرا جوان می باشند. زندانبانان سالنی که زندانیان از آنجا برای اعدام برده می شدند را بسته اند و تمامی ارتباطات این سالن را با سایر سالنها قطع کرده اند و اجازه ورود و خروج به این سالن را به زندانیان نمی دهند.
از آنجایی که در این بند تعدادی از نواجوانانی که زیر 18 سال و محکوم به مرک هستند نگهداری می شوند نگرانی فزآینده ای را ایجاد کرده است. نوجوانان محکوم به مرک که در این بند زندانی هستند عبارتند از بهنود شجاعی، محمد فدایی ، سعید جزی، علی مهین ترابی و رضا هادی زاده که در سن 13 سالگی دستگیر شده و در حدود 7 سال است که در این زندان بسر می برند.
از طرفی دیگر صبح امروز یک زندانی به نام حمید رضا قدیمی متولد 1365 که در حدود 3 سال در زندان بسر می برد در زندان اصفهان به دار آویخته شد.
به نظر می رسد که قوه قضاییه برای پیشگیری از اعتراضات سازمانهای حقوق بشری جهانی سعی دارد که احکام اعدام را به صورت مخفیانه انجام دهد و آنها را در عمل واقع شده قرار دهد .
تمامی احکام قرون وسطائی و ضد بشری مانند سنگسار اعدام زندانیان سیاسی،زنان ، کودکان ،قطع اعضای بدن و چشم در آوردن باید به تایید رئیس قوه قضاییه برسد. شاهرودی رئیس قوۀ قضائیه مسئول مستقیم تمامی احکام قرون وسطائی و ضد انسانی در ایران است. این احکام بر خلاف قوانین و معاهدات بین المللی است و به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تایید احکام قرون وسطائی و غیر انسانی هزاران زن و مردو نوجوان توسط شاهرودی در ایران را محکوم می کند، و خواستار اقدامات لازم برای پایان دادن به جنایتهای ضد بشری که توسط این فرد تحت عنوان قانون به اجرا در می آید می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
11 تیر 1387 برابر با اول ژولای 2008
شرایط مقاله نویس فوق را به سازمانهای زیر گزارش شد
1-گزارشگران بدون مرز
2-عفو بین الملل
4- شورای حقوق بشر سازمان ملل
5- کمیسر عالی حقوق بشر
6- دیدبان حقوق بشر
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: