۱۳۸۷ تیر ۲۳, یکشنبه

شکنجه یک زندانی در زند ان گوهردشت کرج باعث گردید که او را در آستانه کور شدن قرار دهد

بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج، یکی از زندانیا ن که در سلولهای انفرادی بند 1 زندانی است در اثر شکنجه با کابل چشم این زندانی به شدت آسیب دیده است و بعضی از گزارشات تایید نشده حاکی از کور شدن این زندانی است.
این زندانی توسط فردی به نام خادم رئیس جدید این بند و بورزوئی پاسدار بند این بند بطور وحشیانه مورد شکنجه قرار گرفت و در اثر اصابت کردن کابل به یکی از چشمان این زندانی چشم او بشدت آسیب دید و او را به بهداری زندان منتقل کردند. شاهدان عینی که این زندانی را در بهداری دیده اند چشم این زندان در آستانه کور شدن کامل قرار گرفته است.
خادم که رئیس حفاظت و اطلاعات زندان گوهرداشت بود به خاطر فساد اخلاقی و داشتن رابطه جنسی با یک زن زندانبان از سمت خویش برکنار شده و اخیرا او را به عنوان رئیس بند 1 این زندان منصوب شده است که سیاه چاله های انفرادی در آن تشکیل داده اند و تا به حال تعداد زیادی از زندانیان، زندانی در این شکنجه گاه در اثر شکنجه دچار شکستگی اعضای مختلف بدنشان گردیده است .
اخیرا توسط حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت و وزارت اطلاعات سلولهای انفرادی با شرایط غیر انسانی در این بند برپا کرده اند ویکی از شکنجه گاههای جدید التاسیس این زندان می باشد که تعداد زیادی از زندانی در آن محبوس هستند.
از روز یکشنبه 16 تیر ماه 2 زندانی سیاسی به نامهای علیجان گرایی و فرزندش محسن گرایی جهت اذیت و آزار و شکنجه به سلولهای انفرادی این بند منتقل شده اند و از زمان انتقال تا به حال هیج خبری از آنها در دست نیست.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تشکیل شکنجه گاه جدید در بند 1 زندان گوهردشت و شکنجۀ زندانیان تا حد مرک که تا به حال منجر به شکستگی اعضای بدن آنها و گزارشات اخیر حاکی از آن است که یکی از زندانیان در آستانه کور شدن قرار گرفته است را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری برای پیشگیری از فاجعه، در این بند مخوف جدید التاسیس خواستار اقدامات عملی و فوری است و ناظر بی عمل در مقابل این جنایتها نباشند.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
23 تیر 1387 برابر با 13 جولای 2008
شرایط زندانی فوق را به سازمانهای زیر گزارش شد
1-عفو بین الملل
2- شورای حقوق بشر سازمان ملل
3- کمیسر عالی حقوق بشر
4- دیدبان حقوق بشر
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: