۱۳۸۷ تیر ۳۱, دوشنبه

پرونده سازیهای جدید علیه آقای ارژنک داودی

بنابه گزارشات رسیده از بند 6 زندان گوهردشت کرج، آقای ارژنک داودی روز یکشنبه 23 تیر ماه به شعبۀ 15 دادگاه انقلاب برده شد.
آقای ارژنک داودی روز یکشنبه 23 تیر ماه به شعبۀ 15 دادگاه انقلاب، که رئیس آن فردی بنام صلواتی است برده شد صلواتی پرونده جدیدی را علیه آقای داودی گشود واو را مورد محاکمه قرار داد. صلواتی اتهامات زیر را به او نسبت داد که عبارتند از : توهین به مقدسات و توهین به رهبری می باشد. این در حالی است که ایشان چندین سال است که در زندان بسر می برد.
آقای داودی درآبان ماه 1382 دستگیر و به زندان اوین منتقل گردید. پس از مدتی اورا از زندان اوین به زندان گوهردشت کرج تبعید نمودند. سپس اورا به زندان بندرعباس تبعید نمودند و پس از چندین ماه زندانی بودن در زندان بندر عباس او را دوباره به زندان اوین منتقل کردند. آقای داودی در اعتراض به برخوردها و شرایط غیر انسانی اقدام به اعتصاب غذا نمود، چند روزی از اعتصاب غذای او نگذشته بود که او را مجداد به زندان گوهردشت کرج تبعید نمودند.
آقای داودی قبلا در شعبه 26 دادگاه انقلاب که توسط حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد مورد محاکمه قرار گرفته بود ولی هیچگاه حکمی به وکیل و خانواده او ابلاغ نگردید و بدین خاطر آنها قادر نبودند که اقدامات حقوقی خود را پیش ببرند.
بازجوی آقای داودی فردی به نام مصطفوی است .این فرد خطاب به آقای داودی گفته بود: اگر ما شماها را بیرون می کشتیم الان شماها پلاک دار نمی شدید .بازجویان وزارت اطلاعات در تعین حکم زندانی نقش اول را دارند و به دستور بازجویان است که حتی در مراحل سپری کردن محکومیتشان نوع برخورد با زندانی را تعیین می کنند.
از طرفی دیگر فردی بنام بخشی افسر نگهبان بند 6 زندان گوهردشت کرج که گفته می شود در قتل خانم زهرا کاظمی نقش داشته است و اخیرا از زندان اوین به زندان گوهردشت کرج منتقل گردیده است همراه با معاونش فردی بنام هدایتی زندانیان این بند را مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار میدهند . در طی روزها ی اخیر بخشی و هدایتی چندین زندانی را در برابر چشمان سایر زندانیان با باطوم مورد ضرب و شتم قرار دادند از جمله زندانیان که مورد ضرب و شتم وحشیانه بخشی و هدایتی قرار گرفته اند زندانیانی بنام نیما اسماعیلیان و حمید بوده اند آنها در اثر این ضرب و شتم ها دچار صدماتی گردیده اند..
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، پرونده سازی علیه زندانیان سیاسی که در زندان بسر می برند و ضرب و شتم زندانیان را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
31 تیر 1387 برابر با 21 ژولای 2008

شرایط زندانیان سیاسی فوق را به سازمانهای زیر گزارش شد
1- عفو بین الملل
2- شورای حقوق بشر سازمان ملل
3- کمیسر عالی حقوق بشر
4- دیدبان حقوق بشر
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: