۱۳۸۷ تیر ۲۲, شنبه

شکنجه وحشیانه یک دانشجویی زندانی در بند 209 اوین

بنابه گزارشات رسیده از بند مخوف 209 اوین ، آقای هود یازرلو دانشجوی مدیریت صنعتی که در تاریخ 4 خرداد ماه از طریق تماس تلفنی همراه با مادرش خانم نازیلا دشتی به شعبه 2 امنیت دادگاه انقلاب احضار شدو پس از برخورد غیر انسانی فردی به نام مجید ضرغامی از دستیاران لاجوردی وبنابه گفتۀ خودش از 19 سالگی و به مدت 22 سال از بازجویان وزارت اطلاعات در زندان بوده و در شکنجۀ زندانیان سیاسی نقش مستقیم داشته بدلیل استفاده نکردن از فرهنک و ادبیان بازجویان دستگیر و به بند 209 اوین منتقل گردید.
آقای هود یازرلو پس از انتقال به بند 209 ساعاتی بعد به اطاق بازجوئی برده شد و توسط فردی بانام مستعار سید ساعتها اقدام به شکنجه های فیزیکی او نمود. این فرد با برخورد درنده خویانه در بدو حضور آقای یازرلو در اطاق بازجوئی به سمت او یورش برد و او را بشدت مورد شکنجه قرار داد.سپس او را به سلولهای انفرادی انتقال دادند. روز بعد سید همراه با بازجوی دیگری بانام مستعار علوی آقای یازرلو را به اطاق بازجوئی بردند.سئوالاتی که در طی بازجوئی از ایشان می کردند عبارت بود از: چرا گروهی به کوهنوردی می روند؟ چرا با دوستانی که به کوهنوردی می رفتند فوتبال بازی می کردند؟ و چرا با خانواده هایی که اعضای خانواده شان توسط این رژیم اعدام شدند و از دوستان خانوادگی آنها هستند رفت و آمد داشته؟
بازجوئیهای آقای یازرلو در ساعات شب انجام می گرفت و بازجوییها توام با شکنجه های فیزیکی و روانی همراه بود.
روز سه شنبه 18 تیر ماه آقای هود یازرلو را به شعبۀ 2 دادگاه انقلاب برای بازجویی برده شد.رئیس این شعبه فردی بنام موسوی است سعی داشت اتهاماتی را علیه هود یازرلو عنوان کنداز آنجایی که همۀ این اتهامات ساختگی و غیر واقعی بود آقای یازرلو آنها را رد کردندو پس از این او را مجددا به بند مخوف 209 منتقل نمودند
خانوادۀ آقای یازرلو از زمان دستگیری فرزندشان تا به حال تقریبا روزانه به دادگاه انقلاب مراجعه می کنند و دائم با برخوردهای غیر انسانی حسن زارع دهنوی معروف به حداد مواجه هستند.حسن زارع دهنوی زمانی که دکتر هانی یازرلو برای جویا شدن از علت دستگیری و ادامه بازداشت فرزندش رفته بود اورا ساعتها در راهرو منتظر نگه داشت و نهایتا در راهرو وقتی رو درور دکتر یازرلوقرار می گیرد حاضر به داد جواب مشخصی در این باره نمی شود. حسن زارع دهنوی که به دستگیریهای ،قرار دادن زندانیان سیاسی در سلول انفرادی به مدت طولانی و شکنجه آنها توسط بازجویان وزارت اطلاعات وجۀ قضایی می دهد.همچنین دستیاران او مانند فلاح، موسوی رئیس شعبه 2 امنیت و ضرغامی رفتاری غیر انسانی دارند و از روبرو شدن و جواب دادن به خانواده ها خوداری می کنند آنها خانواده ها را ساعتها در انتظار نگه می دارند و نهایتا به آنها پاسخ مشخصی نمی دهند.
لازم به یادآوری است که در پی بازداشت هود یازرلو تعداد زیادی از برجسته ترین شخصیتهای سیاسی ،حقوقی،اقتصادی و فرهنگی ایران طی بیانیه ای خواستار آزادی فوری این دانشجوی زندانی شدند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری خودسرانه،انتقال به سلولهای انفرادی بند 209 اوین ، تحت شکنجه های وحشیانه قرار دادن و ادامه بازداشت غیر انسانی آقای یازرلو را محکوم می کند . و از سازمانهای حقوق بشری جهانی خواستار اقدامات فوری برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
22 تیر 1387 برابر با 12 جولای 2008
شرایط زندانی سیاسی فوق را به سازمانهای زیر گزارش شد
1-عفو بین الملل
2- شورای حقوق بشر سازمان ملل
3- کمیسر عالی حقوق بشر
4- دیدبان حقوق بشر
http://hrdai.blogspot.com
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: