۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

ادامۀ اعتراضات یکپارچۀ زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در چهارمین روز خود


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" اعتراضات یکپارچه تمامی زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج نسبت به ایجاد محدودیتها و تشدید سرکوب ، وارد چهارمین روز خود شد.
زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در اعتراض به تشدید محدودیتها و سرکوبها از روز یکشنبه 26 تیرماه اقدام به اعتراضات یکپارچه و گسترده نمودند این اعتراضات همچنان ادامه دارد و وارد چهارمین روز خود گردیده است.زندانیان سیاسی که از طیفهای مختلف سیاسی،اعتقادی وغیره می باشند، از روز یکشنبه از رفتن به هواخوری خوداری می کنند و حاضر به دادن آمار نیستند.
اعتراضات زندانیان سیاسی از آنجا آغاز گردید که هواخوری زندانیان سیاسی به عمد از ساعت 15:00 به بعد در زیر تابش شدید نور خورشید و هوای بسیار گرم تعیین شده بود واز طرفی دیگر مسئولین زندان و بخصوص فردی بنام خاکی یکی از پاسداربندها هر وقت خود تشخیص دهداجازه رفتن زندانیان سیاسی را به هواخوری می دهد.
زندانیان سیاسی طی نامه ای خواسته های خود را به رئیس زندان اعلام کرده اند و به او هشدار داده اند که در صورت عدم رسیدگی به موقع به خواسته های به حق و اولیه اعتراضات خود را در مرحلۀ بعد به شکلهای مختلف تشدید خواهند کرد.
خواسته های زندانیان سیاسی به قرار زیر می باشد:1- پایان دادن به محدودیت زمانی هواخوری.2- پایان دادن به محدودیت ملاقاتهای حضوری با خانواده هایشان. 3- برقرار شدن تماسهای تلفنی با خانواده هایشان 4- برچیدن دستگاه های پخش پارازیت که منجر به بیماری زندانیان سیاسی گردیده است و همچنین پایان دادن به سایر محدودیتها و اعمال سرکوبگرانه قوۀ قضاییه ، وزارت اطلاعات و سازمان زندانها علیه خودهستند.
از طرفی دیگر از روز گذشته فروشگاه بند را که هر روز برای مدتی کوتاه باز می شد تا زندانیان کالاهای مورد نیاز خود را از آنجا تامین کنند و همچنین محلی که در کنار سالن زندانیان سیاسی برای درست کردن چای و غیره اختصاص داده شده بود را بستند و از این طریق سعی دارند که فشارها را بر زندانیان سیاسی افزایش دهند.
نصب چندین دستگاه پخش پارازیت که بصورت شبانه روزی در حال پخش پارازیت می باشد در سالنی محدود که زندانیان سیاسی در آن قرار دارند باعث شده است که زندانیان سیاسی به بیماریهای مختلفی مبتلا شوند و بیماران توموری در این بند رو به افزایش است.همچنین زندانیان سیاسی از ناراحتیهایی مانند سرگیجه،سردرد،خستگی مفرط و غیره رنج می برند که پیش از نصب این دستگاهها با چنین مواردی مواجه نبودند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،از اعتراضات به حق زندانیان سیاسی حمایت می کند و از تمامی رسانه های و سازمانهای حقوق بشری خواستار حمایت از خواست به حق آنها است و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل برای تهیۀ گزارشی از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه و ارائۀ آن به سازمان ملل جهت گرفتن تصمیمات لازم می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
29 تیر 1390 برابر با 20 ژولای 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: