۱۳۹۳ خرداد ۲۸, چهارشنبه

...لازم می دانم که همبستگی قلبی خود را با آن جمع عظیم هموطنان اعلام دارم (علی معزی)


زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی طی بیانیه ای همبستگی خویش را با اجتماع بزرگ ایرانیان در پاریس اعلام داشت و خواهان شرکت عظیم هموطنان در آن شد. این بیانیه جهت انتشار در اختیار« فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران» قرار داده شده است . متن بیانیه به قرار زیر می باشد:

با نزدیک شدن به ۶ تیر ، گردهمایی بزرگ ایرانیان ، ... ما باشیم هم پیمان ...
اینجانب که به علت شرکت در مراسم و مجالس خانگی گرامیداشت شهدای اعدامی چند سالی است که در حبس می باشم بر خود لازم می دانم که همبستگی قلبی  خود را با آن  جمع عظیم هموطنان اعلام دارم.
 در شرایط حاضر هیچ عملی شایسته تر از سنگین تر کردن کفه  مقاومت همه جانبه مردمی در مقابل ابتذال و ارتجاع فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران نیست. گام نهادن در آن اجتماع ، بی گمان اقدامی مبارک است که غیض و یاس دشمنان مردم را در پی دارد.
بنابراین به عنوان یک زندانی سیاسی که جایم خالیست از ایرانیان شریف داخل و خارج کشور خواستارم در این مانور عظیم وحدت و سرفرازی حضور یابند
سلام بر آن مهر تابان و مشعل فروزان و رحمت سرشار و درود بر آن مقاومت سازمان یافته خونبار مسرور در تبعید که پایداری و آزادی مردم ایران را نمایندگی می کند.  
علی  معزی
خرداد ۱۳۹۳

زندان مرکزی کرج

هیچ نظری موجود نیست: