۱۳۹۱ مرداد ۱۹, پنجشنبه

گزارش تکمیلی از سرکوب خونین زندانیان سیاسی در زندان زاهدان


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"یورش نیروهای اطلاعاتی ،گارد ویژه زندان و سایر نیروهای سرکوبگر به بند زندانیان سیاسی زندان زاهدان که منجر به زخمی شدن شدید حداقل 10 نفر از زندانیان سیاسی هموطن بلوچ شده است.
روز سه شنبه 17 مرداد ماه زندانیان سیاسی زندان زاهدان در اعتراض به شرایط قرون وسطایی و غیر انسانی در زندان زاهدان اقدام به اعتراض گسترده نمودند و بند را بطور کامل به تصرف خود در آوردند و تا ساعتها بند در دست زندانیان سیاسی بود.زندانیان سیاسی خواستار پایان دادن به شرایط قرون وسطایی و غیر انسانی و رساندن فریاد خود به بیرون از زندان بودند.ابتدا مسئولین وزارت اطلاعات با خواسته های به حق زندانیان سیاسی موافقت کردند و هنگامی که زندانیان سیاسی کنترل  بند را در اختیار آنها قرار دادند با یورش وحشیانۀ نیروهای سرکوبگر مواجه شدند.
زندانیان سیاسی به دفاع از خود پرداختند و درگیری شدید بین آنها صورت گرفت.مامورین وزارت اطلاعات،گارد زندان و سایر نیروهای سرکوبگر با تمامی تجهیزات سرکوب  مانند گاز اشک آور،شوکرهای برقی،باتون وسایر ابزارهای سرکوب به زندانیان بی دفاع و اسیر یورش بردند و آنها را وحشیانه و به قصد مرگ مورد ضرب وجرح قرار دادند.
در اثر این یورش وحشیانه حداقل 10 زندانی سیاسی هموطن بلوچ دچار زخمهای عمیق در نواحی مختلف بدنشان ،شکستن دست و پاهای آنها شده است و تعداد زیادی دچار زخمهای سطحی شده اند. مامورین وزارت اطلاعات علیرغم گرمای شدید و نبود وسایل خنک کنند و تهویه از انتقال زخمی شدگان به مراکز درمانی خوداری می کنند.
در اثر یورش وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات وسایر نیروهای سرکوبگر، بند زندانیان سیاسی کاملا در اثر آتش سوزی تخریب شده است و بعضی از گزارشها احتمال قتل بعضی از زندانیان سیاسی را میدهند.
ماموین وزارت اطلاعات برای ایجاد فضای رعب و وحشت حدود 30 زندانی سیاسی هموطن بلوچ را به نقطۀ نامعلومی منتقل کردند و سایر زندانیان سیاسی را به بندهای دیگر زندان در کنار مجرمین عادی و خطرناک  منتقل کرده اند.
از طرفی دیگر حدود 10 روز پیش تعدادی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه به زندان زاهدان تبعید شده اند که از جملۀ آنها معلم زندانی محمد امین آگوشی،احمد پولاد خانی و ایرج محمدی می باشند. آنها در حال حاضر در بند زندانیان عادی و خطرناک زندانی هستند.
خطر جدی که جان زندانیان سیاسی هموطن بلوچ محکوم به اعدام  را تهدید می کند که وزارت اطلاعات برای انتقام گیری و ایجاد فضای رعب و وحشت  حکم ضدبشری  اعدام آنها را مخفیانه به اجرا بگذارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، قرار دادن زندانیان سیاسی بی دفاع در شرایط غیر انسانی و سرکوب خونین اعتراضات حق طلبانۀ  آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به اعدام و شکنجه و جنایت علیه بشریت توسط رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
19 مرداد 1391 برابر با 09 اوت 2012
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است
 

هیچ نظری موجود نیست: