۱۳۹۱ مرداد ۱۶, دوشنبه

نامۀ زندانیان سیاسی حشمت الله طبرزدی و رضا شریفی بوکانی در حمایت از مردم قهرمان سوریه


نامۀ زندانیان سیاسی مهندس حشمت الله طبرزدی و رضا شریفی بوکانی جهت انتشار در رسانه ها در اختیا "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار داده شده است. در نامه این دو زندانی سیاسی ضمن حمایت از مبارزین و انقلابیون سوریه خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی ،آزادی مطبوعات و استقرار حقوق بشر که خواستگاه واقعی مردم ایران است شده اند.
متن نامه به قرار زیر می باشد:
مردم آزدیخواه ایران،
تعدادی از زندانیان سیاسی در پیام نوروزی سال 91 را سال سرنگونی رژیم اشغالگر آخوندی اعلام کرده بودند و پس از در نوردیدن بهار دمکراسی در کشورهای عربی و جنایتهای سبعانۀ رژیم حاکم بشار اسد به نقطۀ اوج رذالتها و ددمنشی های ایشان که بر خلاف انتظارات جامعۀ جهانی که می بایست از نیروی جوانی خود به نفع دمکراسی و سرپوشی بر جنایتهای پدرش می گذاشت .
اما متاسفانه شاهد بودیم که چگونه مردم ستمدیده و بی گناه را با بدترین شیوه های ممکن و بر خلاف اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به قتل رساندند .همین جور که رژیم آخوندی قابل اصلاح نیست بشار اسد نیز با جنایتهایی که انجام داده بر علیه مردمان خود و اعمال جنایتهای جنگی ثابت کرد که قابل اصلاح نخواهد بود . باید می گذاشت که مردم خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند و در یک انتخابات کاملا دمکراتیک دولت خود را معین می کردند هر چند که ما شاهد بودیم که رژیم دیکتاتور ایران در منطقه اولین حکومتی بوده که در سرکوب و کشتار مردمان بی گناه سوریه نقش داشته است و نیروهای زیادی را در آن کشور مستقر نمودند، ازجمله نیروی تروریستی سپاه قدس تا بتوانند مخالفان اسد ،مبارزین و انقلابیون را از سر راه بردارد و آنان را به سکوت وادارد.
عملا استراتژی حکومت، کاملا پس از کشتار و سرکوب مردم سوریه با شکست فاحش مواجه شد و عملا تمام دولتهای دمکراتیک جهان اعلام نمودند که اسد باید برود و تمام تلاشهای رژیم آخوندی برای تقویت کردن گروههای تروریستی در منطقه با محوریت شرارت و حفظ رژیم اسد در راس آنها که یکی از پایگاههای برون مرزی آنها به حساب می آید ازدست داد.
 ما از صمیم قلب مبارزین و انقلابیون شجاع سوری را تحسین می کنیم و انقلابیون سوری را به ادامۀ مبارزه تشویق می کنیم و از آنان حمایت کامل معنوی خود را اعلام می داریم.
دیری نخواهد گذشت که بشار اسد همانند اسلاف گذشته در یک دادگاه صالحه و مردمی محاکمه و به سزای اعمال خویش خواهد رسید و ما جنایتهایشان را به شدت محکوم کرده و با خانواده های شهدا و رهروان آزادی و دمکراسی خواه سوریه خودمان را سهیم می دانیم .
مردم ایران،
در طی 34 سال گذاشته رژیم آخوندی به هیچ موفقیتی دست نیافته است که بتواند احساسات ملی مردم را با خود همراه کند و همیشه با تاکتیکهای قرون وسطایی خود با شکست عمیقی مواجه بوده است. این رژیم مشروعیت خود را از همان ابتدای انقلاب از دست داده و مقبولیت خویش را به مرور زمان در درون جامعه بعد از سرکوب وحشیانه و اعدام های دست جمعی دهۀ 60 و پس از آن سرکوب دانشجویان 18 تیر جنبش دمکراسی خواه ایران کاملا وجهۀ خود را از دست داد و حال از نزدیگ می بینیم که با بحرانهای اقتصادی از یک سو واز سوی دیگر مشروعیت بین المللی و همچنین تورم وبیکاری،فقر و فروپاشی کانونهای خانواده که یکی از شعارهای اصلی 57 بوده مواجه است و از سوی دیگر منابع ملی ،منابع مالی ملت را همچون دزدان و غارتگران متجاوز ملتها به یغما می برند و به دستور علی خامنه ای جوانان پاک و غیورمند اقوام و همچنین دانشجویان و زنان را به جوخه های مرگ و زندانهای طویل المدت می سپارد.
محور شرارت از لبنان تا افغانستان و پاکستان با پول مردم تقویت می کنند کشتار،شکنجه و اعدام ،خونریزی ،غداره بندی همه و همه به دستور شخص شیخ علی خامنه ای در حال اجرا و انجام هست.
ما خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی عقیدتی ،آزادی مطبوعات و استقرار حقوق بشر که خواستگاه واقعی مردم ایران است ،هستیم
به امید سرنگونی رژیم دیکتاتور و آخوندی حاکم بر میهن عزیزمان ایران،
مهندس حشمت الله طبرزدی
رضا شریفی بوکانی
16 مرداد 1391


Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: