۱۳۹۱ شهریور ۳, جمعه

دیدگاه آقای بروجردی از داخل زندان در آستانه نشست غیر متعهدها در تهران


دیدگاه روحانی آزادیخواه آقای بروجردی در آستانۀ نشست غیر متعهدها در تهران جهت ارسال به دفتر  غیر متعهدها و انتشار در رسانه های در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار گرفته شده است. متن دیدگاه به قرار زیر می باشد:


از روزی که اسلام  سیاسی در ایران به حکومت رسیده، موجبات هدم دیانت و شریعت فراهم گردیده تمام اجزاء این رژیم، شاکله سلطنت است که عمامه، جایگزین تاج شده و مو به مو، تجارب و مشی حکام بنی امیه و بنی المروان و بنی عباس در تمامی سطوح  حکومتی موجود، منعکس گردیده و خاطرات ظلم و استبداد دینی از امپراطوری عثمانی زنده شده است.
روز نخست که بنیانگذارانقلاب اسلامی بر روی جنازه های معترضین به نظام وقت، ایستاد و برای اختتام کار و انقراض شاهنشاهی، تعهد علنی به تاریخ سپرد که نظامی بر سرکار آید که استقلال فکری و اعتقادی را حراست کند و آزادی های مشروع  و معروف و متعارف را حفظ  نماید و جمهوریتی بپا شود که مردم، آزادانه زندگی کنند و اسیر و اجیر هیئت حاکمه نباشند و اسلامی برپاگردد که خالی از قساوت و خشونت و خباثت باشد و زیر سایه دولت مذهبی، اقشار جامعه از هرگونه تعرضی در امان باشد و تحصیلات عمومی تا نهایت مدارج آن، مجانی باشد.
و بهداشت و درمان تا آخرین مراحلش رایگان گردد، زندان و خفقان و سانسور و شکنجه برچیده شود. اکنون بعد از سی و سه سال که از عمر این قول و قرارهای سرنوشت ساز می گذرد، جز فقر و فلاکت و تبعیض و ستمکاری و فشار و دیکتاتوری، چیزی عاید رعیت مظلوم نگشته و جز چند میلیون وابسته به حاکمیت جور، تمامی مردم در اوج درد و غم و نداری و ناامیدی، روزهای فاجعه آمیز مرگ تدریجی را سپری می نمایند .
بسیار بجاست که به بنیانگذار این انقلابی که درحال صدور به کشورهای دیگرست بگوئیم که برخیز و ثمره تعهدات خود را به تقویم معاصر بنگر که به جای آن مدینه فاضله وبهشت موعود، جهنمی از بی دینی و فحشاء و بیکاری و اعتیاد و طلاق و سرخوردگی، پدیدار شده که آبروئی برای توحید و معنویت باقی نمانده و حالا مائیم و کنفرانس غیر متعهدها که بیایند و مانور ولایت فقیه را ملاحظه نمایند که ایران  ابرقدرت شده و در حال تشکیل جماهیر اسلامی است.

سید حسین کاظمینی بروجردی
زندان اوین- تهران-  ایرا ن
شهریور 1391


             
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است


هیچ نظری موجود نیست: