۱۳۹۱ مرداد ۲۴, سه‌شنبه

قصد محاکمۀ چندین بارۀ زندانی سیاسی ارژنگ داودی در دادگاه انقلاب ولی فقیه


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی ارژنگ داودی قرار است  برای چندمین بار روز 7 شهریورماه در شعبۀ 15 دادگاه انقلاب ولی فقیه آخوند علی خامنه ای  توسط صلواتی معروف به قاضی مرگ مورد محاکمه قرار گیرد.او 12 تیر ماه از بند 209 شکنجه گاه زندان اوین به شعبۀ 15 دادگاه انقلاب برده شد وبدون هیچ دلیلی دادگاه وی را به 7 شهریور ماه به تعویق انداختند.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی 7 تیر ماه بدون هیچ دلیلی در حالی که در حال طی کردن محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی خود بود  از سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج به بند 209 شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل شد و از آن تاریخ تاکنون از وضعیت وشرایط او هیچ خبری در دست نیست .
خانواده زندانی سیاسی ارژنگ داودی از زمان انتقال وی به بند 209 شکنجه گاه وزارت اطلاعات هیچگونه ملاقات و تماس تلفنی با وی نداشته اند.بازجویان وزارت اطلاعات معمولا مانع ملاقات افرادی که تحت شکنجه های جسمی و وحشیانه  قرار دارند می شوند تا  آثار شکنجه برای خانواده مشهود نباشد و از طرفی دیگر خانواده زندانی را تحت فشارهای روحی قرار می دهند.
از طرفی دیگر بازجویان وزارت اطلاعات فشارهای خود را بطور مستمر بر خانم داودی همسر این زندانی سیاسی وارد می کنند و در آخرین اقدام غیر انسانی مانع ادامۀ کار وی شده اند تا او را از امرار معاش محروم نمایند و بطور مستمر وی را با تماسهای تلفنی مورد تهدید و خانواده او را تحت فشار ، اذیت وآزار قرار می دهند.بازجویان وزارت اطلاعات خانم داودی را به صرف اینکه کارهای حقوقی و دفاع از همسرش را پیگیری می کرد و به منظور فشار آوردن بر  آقای داودی به مدت 4 ماه در سلولهای انفرادی و تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار دادند. یکی از بازجویان ولی فقیه با نام مستعار علوی شکنجه های غیر انسانی را علیه خانم داودی به عهده داشت.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی بیش از 8 سال است که در زندانهای مختلف ولی فقیه علی خامنه ای بسر می برد. او در طی این مدت تحت فشارهای قرون وسطایی و غیر انسانی قرار داشت و بارها به شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل گردید و تحت شدیدترین  شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفت که در آخرین مورد آن منجر به پاره شدن پرده گوش وی و آسیب جدی رساندن به کتفش گردید.با نامۀ کتبی دفتر علی خامنه ای منزل شخصی این زندانی سیاسی مصادره و در اختیار یکی از شکنجه گران اطلاعات ولی فقیه قرار داده شد. همچنین همسر این زندانی سیاسی را بیش از 4 ماه در سلول انفرادی تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار دادند و بیشرمانه، بازجویان ولی فقیه او را تحت فشار قرار دادند که باید از همسرش جدا شود.بازجویان وزارت اطلاعات حق داشتن ملاقات و هرگونه تماس با خانواده اش را ماه ها است که از او سلب کرده اند.تمامی فشارهای فوق برای وادار کردن این زندانی سیاسی به سکوت در مقابل جنایتهایی است که در زندانهای ولی فقیه روی می دهد می باشد.
رژیم ولی فقیه قصد دارد که دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی مون  را به تهران جهت شرکت در اجلاس عدم تعهد دعوت نماید و از این طریق قصد دارد به اعمال قرون وسطایی و جنایت علیه بشریت خود مشروعیت بخشد.لذا ما از دبیر کل ملل متحد  خواستار مشروط کردن حضور خود در تهران به بازدید از زندانهای قرون وسطایی و دیدار با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها در ایران نماید و رژیم ولی فقیه را وادار به پایان دادن به اعدام های گروهی زندانیان سیاسی و عادی نماید در غیر اینصورت رژیم ولی فقیه دیدار آقای بان کی مون را توجیهی برای شدت بخشیدن و ادامۀ جنایت علیه بشریت  در ایران خواهد نمود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،پرونده سازیهای متعدد و محاکمات پی در پی علیه زندانیان سیاسی اسیر و بی دفاع در زندانهای ولی فقیه وهمچنین انتقال و نگه داشتن زندانیان سیاسی در بند 209 شکنجه گاه وزارت اطلاعات را محکوم می کند و برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت  در ایران از دبیر کل سازمان ملل متحد،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی  خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
24 مرداد 1391 برابر با 14 اوت 2012
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی مون
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net                  
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: