۱۳۹۰ مرداد ۲۰, پنجشنبه

برخوردهای غیر انسانی و توهین آمیز مامورین زندان با خانواده های زندانیان سیاسی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" برخورد وحشیانه و بازرسیهای توهین آمیز خانواده های زندانیان سیاسی توسط مامورین زندان که قصد ملاقات کابینی با عزیزان خود داشتند.
روز پنجشنبه 20 مرداد ماه خانواده های زندانی سیاسی که برای ملاقات کابینی با عزیزانشان در سالن ملاقات زندان گوهردشت کرج در انتظار بسر می بردند. حوالی ساعت 09:45 به آنها گفته شد که باید سالن ملاقات زندان را برای حفظ جانشان ترک کنند. متعاقب آن و تحت این بهانه خانواده های زندانیان سیاسی را به مدت 2 ساعت مورد بازرسی بدنی توهین آمیز و اذیت وآزار قرار دادند.این بازرسیها تا حوالی ساعت 11:00 ادامه داشت.
خانواده های زندانیان سیاسی نسبت به رفتار و برخوردهای وحشیانۀ مامورین زندان اعتراض کردند و خواستار متوقف کردن رفتارهای بیشرمانۀ آنها شدند.هدف از این برخوردهای وحشیانه مورد اذیت وآزار قرار دادن خانواده های زندانیان سیاسی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، برخوردهای وحشیانه و زننده تحت عنوان بازرسی خانواده های زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه به ایران برای دیدار با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها و تهیۀ گزارشی از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای و ارائۀ آن به سازمان ملل جهت گرفتن تصمیمات لازم می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
20 مرداد 1390 برابر با 11 اوت 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: