۱۳۹۰ مرداد ۲۰, پنجشنبه

انتقال یک زندانی سیاسی با وضعیت وخیم جسمی به یکی از بیمارستانها


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" وخامت شدید حال زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا و انتقال او به یکی از بیمارستانهای شهر رشت.
وضعیت جسمی زندانی سیاسی هادی (همایون) عابدی با خدا از چند روز گذشته رو به وخامت گراییده بود و وضعیت جسمی او به حدی وخیم شده بود که ناچار شدند او را از زندان لاکان رشت به بیمارستان منتقل کردند. او بدلیل عفونت شدید کلیه و مثانه دچار تب لرز شده بود و این حالت به حدی شدید بود که جان او را در معرض خطر جدی قرار داده بود.بازجویان وزارت اطلاعات چند روز در این مورد تعلل کردندو از انتقال وی به بیمارستان ممانعت به عمل می آوردند.
در حال حاضر وضعیت جسمی وی حاد می باشد و تغییر چندانی در شرایط وی ایجاد نشده است و هنوز هم خطر جدی جان او را تهدید می کند.
زندانی سیاسی هادی عابدی با خدا توسط بابایی رئیس شعبۀ 1 دادگاه انقلاب در سال 88 محکوم به 2 سال زندان شد و آبان ماه 88 به زندان لاکان رشت منتقل شد . او به دلیل شرایط حاد جسمی قادر به تحمل حبس نیست . پزشک قانونی ،بهداری زندان و سایر مراکز پزشکی معالج وی این مسئله را مورد تایید کتبی قرار دادند و خواستار آزادی وی هستند. اما بازجویان وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب بدون توجه به توصیۀ پزشکان و شرایط حاد این زندانی او را همچنان در زندان نگه داشته اند و هر بار با وخامت شدید حال وی، او را به بیمارستان با هزینۀ خودش منتقل می کنند و پیش از بهبودی کامل وی را دوباره به زندان بازمی گردانند.
زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا از زندانیان سیاسی دهۀ 60 می باشد که هنگام دستگیری، پاسداران به وی شلیک کردند که از ناحیه نخاع مورد اصابت گلوله آنها قرار گرفت و دچار قطع نخاع گردید .او از آن زمان تا به حال قادر به حرکت نیست و با کمک صندلی چرخ دار حرکت می کند. اصابت گلوله باعث آسیب رساندن به سایر اندام های وی گردید که از جملۀ آن کلیه و از کار افتادن کامل مثانه است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نگه داری زندانی سیاسی که دچار قطع نخاع می باشد و قادر به حرکت نیست و پشت وی هم دچار زخم بستر می باشد را به عنوان یک عمل غیر انسانی محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران جهت ملاقات با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها و تهیۀ گزارشی از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای و ارائۀ آن به به سازمان ملل می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
20 مرداد 1390 برابر با 11 اوت 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: