۱۳۹۰ مرداد ۱۴, جمعه

یورش وحشیانه به سلولهای زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" یورش وحشیانه پاسداربندها به سلولهای زندانیان سیاسی ، برخورد وحشیانه با آنها و ضبط وسایل شخصی تعدادی از زندانیان سیاسی.
روز پنجشنبه 13 مرداد ماه تالیوردی رئیس بند 4 و مامور اجرای فشارهای غیر انسانی و محدودیتهای طاقت فرسا علیه زندانیان سیاسی همراه با 4 مامور دیگر به تعدادی از سلولهای زندانیان سیاسی یورش بردند و بطرز وحشیانه ای با زندانیان سیاسی برخورد کردند.این یورش وحشیانه مدتی طولانی ادامه داشت و سلولهای زندانیان سیاسی ارژنگ داودی ، صالح کهندل،فرزاد مددزاده ، افشین بایمانی و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی را مورد بازرسی قرار دادند ، وسایل شخصی آنها را تخریب و یا با خود بردند.
تالیوری رئیس سرکوبگر بند 4 وقتی که با اعتراضات زندانیان سیاسی مواجه شد آنها را تهدید به انتقال به سلولهای انفرادی نمود.
یورش به سلولهای زندانیان سیاسی بدستور بازجویان وزارت اطلاعات صورت گرفته بود.
در طی هفته های گذشته شدت سرکوب زندانیان سیاسی ،ایجاد محدودیتهای غیر انسانی و عدم درمان زندانیان سیاسی با وضعیت حاد جسمی به نحو جنون آمیزی توسط مامورین وزارت اطلاعات و زندانبانان پیش برده می شود. علاوه بر برخوردهای وحشیانه، زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی منتقل می شوند، مورد بازجویی قرار می گیرند و شکنجه های جسمی و روحی وحشیانه علیه آنها بکار گرفته می شود.
در حال حاضر 5 زندانی سیاسی در سلولهای انفرادی شکنجه گاه وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین و بند سپاه زندان گوهردشت بسر می برند . از زمان انتقال، تاکنون از وضعیت و شرایط آنها هیچ خبری در دست نیست.
سیاست سرکوب زندانیان سیاسی توسط ولی فقیه علی خامنه ای گرفته می شود و توسط صادق لاریجانی رئیس قوۀ قضاییه و عباس جعفری دولت آبادی،وزارت اطلاعات و سازمان زندانها به اجرا گذاشته می شود.اعمال فوق از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت می باشد و باید مورد تحقیق و بررسی گزارشگر ویژه قرار گیرد و گزارش آن به سازمان ملل جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا ارائه شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش به سلولهای زندانیان سیاسی،انتقال به سلول انفرادی ،مورد شکنجه قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی خواستار اعزام بلادرنگ گزارشگر ویژه برای تحقیق و تهیۀ گزارشی از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای و ارائه آن به سازمان ملل می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
14 مرداد 1390 برابر با 05 اوت 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: