۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

9آوریل را روز حقوق بشر کردستان بنامیم

محمدصدیق کبودوند بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به مناسبت 9 آوریل پیامی ارسال داشت که متن آن در زیر می آید:
محمدصدیق کبودوند: «در ابتدا 9 آوریل روز تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به مردم کردستان، مردم ایران و منطقه و تمامی اعضا و دوستان سازمان تبریک و شادباش می گویم، در این روز سازمان هفتمین سال فعالیت خود را آغاز می کند و امید است از این پس اهداف مهم تری را مورد پیگیری قرار دهد:
- تلاش برای ترویج و استقرار دموکراسی ضامن صلح حقوق بشر در منطقه

- کوشش در راه برقراری آشتی و صلح در منطقه و زدایش خشونت و خشونت گرایی

- تلاش برای استقرار سامانه متضمن تامین حقوق بشر در ایران و کردستان

- تلاش برای دست یابی مردم کرد در هر 4پاره کردستان به حقوق حقه و حق تعیین سرنوشت خود و حقوق برابر با دیگر ملت های منطقه

- دفاع از برابری زنان با مردان و تحقق تمامی حقوق انسانی زنان در کردستان، در ایران و در کشورهای منطقه

- دفاع از ایده الغای مجازات اعدام و تلاش برای عملی ساختن آن در ایران و کردستان و کشورهای منطقه

- دفاع از حقوق اقلیت های ملی، قومی، نژادی، مذهبی، دینی،مسلکی و جنسیتی و برخورداری از حقوق برابر

- حمایت از حقوق و آزادی های اساسی و بنیادی وامنیت انسانی تمامی مردم منطقه

از جمله این اهداف خواهد بود.
در پایان از مردم کردستان و تمامی احزاب و گروه های سیاسی و مدنی درخواست می نمایم از نام گذاری 9 آوریل به نام روز حقوق بشر کردستان و یا هفته ای به این نام حمایت کنند و برنامه هایی برای آن تدارک ببینند به امید رهایی تمامی مردم کرد و مردم ایران و منطقه از بیم و نیاز

تهران : زندان اوین 18 فروردین 1390/ 7 آوریل 2011

هیچ نظری موجود نیست: