۱۳۹۰ اردیبهشت ۵, دوشنبه

یورش گارد زندان به زندانیان بی دفاع بند 3 زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"گارد زندان گوهردشت کرج به زندانیان بی دفاع بند 3 یورش بردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
روز یکشنبه 4 اردیبهشت ماه گارد زندان به زندانیان بی دفاع سالن 7 بند 3 زندان گوهردشت کرج یورش برد و آنها را مورد ضرب و شتم و اذیت و آذار قرار دادند. یکی از زندانیان که آماج ضربات باتون و شوکر برقی گارد زندان قرار گرفت زندانی افشین عزیزی بود. او از چند ناحیه دچار آسیب دیدگی گردید.آنها همچنین حداقل وسایل زندانیان بی دفاع را تخریب نمودند و یا با خود بردند . گارد زندان پرده های سلولها که توسط زندانیان از فروشگاه زندان با قیمت زیادی خریداری شده بود را کندند و با خود بردند.
در این یورش وحشیانه و غیر انسانی بیش از 20 نفر از گارد زندان شرکت داشتند. این یورش از ساعت 09:30 آغاز و تا مدت طولانی ادامه داشت.
یورشهای وحشیانه و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی و سایر زندانیان بطور مستمر صورت می گیرد و از این طریق سعی دارند که زندانیان را مرعوب کنند تا نسبت به شرایط قرون وسطایی و طاقت فرسای زندان اعتراض نکنند.
از طرفی دیگر از روز گذشته زندانیان نوجوانی که در ماه های اخیر از بند ویژه خود خارج کرده بودند و به سایر بندها منتقل شده بودند. به آنها اطلاع داده شد که قرار است که تمامی زندانیان نوجوان را به بند 7 که معروف به بند زنان می باشد منتقل نمایند.
از زمان انتصاب مردانی به عنوان رئیس زندان گوهردشت کرج شرایط این زندان بشدت غیر انسانی تر شده است. این فرد به ایجاد محدودیتها و اعمال غیر انسانی علیه زندانیان شدت بیشتری بخشیده است. جیرۀ غذایی زندانیان را تا حد زیادی کاهش داده است و کیفیت جیره غذای به حدی بد است که قابل مصرف نمی باشد و اکثر زنذانیان که فاقد امکانات مالی هستند در کرسنگی و سوء تغذیه شدید بسر می برند. مردانی به همین نسبت حداقل امکانات بهداشتی ،درمانی و غیره را تا حد زیادی کاهش داده است.این فرد از طرفی دیگر بر شدت سرکوب و اعمال قرون وسطایی علیه زندانیان در زندان گوهردشت کرج افزوده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش وحشیانه به زندانیان بی دفاع ، مورد ضرب وشتم وتخریب حداقل امکانات شخصی آنها و همچنین کاهش شدید جیرۀ غذایی و سایر حداقل امکانات اولیۀ زندانیان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به دادگاه های بین المللی جهت رسیدگی به این جنایتها است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
05 اردیبهشت 1390 برابر با 25 آوریل 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است
.

هیچ نظری موجود نیست: