۱۳۹۴ آذر ۱۶, دوشنبه

اطلاعات سپاه پاسداران ولی فقیه با احضار و بازپرسی قصد پروند سازی علیه فعالین کارگری و مدنی را دارد


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران » بازپرسی و پرونده سازی علیه یکی از دستگیر شدگان شهرستان اندیمشک و احضار یکی از فعالین کارگری برای پرونده سازی و بازپرسی از وی
روز دوشنبه ۱۶ آذر ماه   شاپور رشنو از دستگیر شدگان یورش شهریور ماه به شعبه ۳  بازپرسی اندیمشک احضار و با  تکرار اتهامات واهی و دروغین،  اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام توسط فردی به نام شاهینی رئیس این شعبه مورد بازپرسی قرار گرفت.
از طرفی دیگر فعال سندیکایی علی نجاتی که می بایست هر روز دوشنبه خود را به این شعبه معرفی کند و برای رفت و بازگشت به اندیمشک هزینه مالی زیادی متحمل می شود  صبح امروزهنگامی که وی جهت  معرفی هفتگی خویش به این شعبه مراجعه  نمود توسط شاهینی رئیس شعبه ۳ بازپرسی دادگاه انقلاب اندیمشک، بمنظور بازپرسی و تفهیم اتهام احضارگردید. وی باید روز سه شنبه ۱۷ آذرماه در این شعبه حاضر شود.
قرار است در روزهای آینده تمامی فعالاین کارگری و مدنی دستگیر شده در شهر اندیمشک و هفت تپه به این شعبه احضار و مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گیرند .
نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران ولی فقیه  آخوند علی خامنه ای در شهریور ماه با یورشهای وحشیانه که در ساعت آغازین بامداد شروع شد ،نقاب پوش و مسلح وارد منازل فعالین کارگری و مدنی شهر اندیمشک و هفت تپه  که درحال استراحت بودند شدند وتعدادی از فعالین کارگری و مدنی این دوشهررا دستگیر نمودند. حداقل ۶ نفر از آنها بیش از یک ماه در سلولهای انفرادی و مخفی اطلاعات سپاه پاسداران  و زندان کارون اهواز مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفتند و علیه آنها اقدام به پرونده سازی با اتهامات کلیشه ای و دروغین نمودند.
حال اطلاعات سپاه پاسداران سعی دارد با پرونده سازی علیه فعالین کارگری و مدنی  و ارسال پرونده آنها به شعبه ۳ بازپرسی که رئیس آن فردی بنام شاهینی و از افراد اطلاعات سپاه پاسداران است ، آنها را  مورد بازپرسی و فشارهای روحی قرار دهد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ادامه   اذیت و آزار و احضارهای مستمرفعالین کارگری و مدنی شهر اندیمشک و هفت تپه  و مورد تهدید قرار دادن آنها و همچنین بازپرسی و پرونده سازی علیه آنها و عدم بازگرداندن اموال شخصی آنها را محکوم می کند   و خواستار دخالت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به منظور جلوگیری از یورشهای وحشیانه نیم شب  با نشانه گیری سلاح بر دستگیر شدگان و خانواده های آنها در حالی که نقاب بر چهره دارند و پایان دادن به پرونده سازی علیه فعالین مدنی و کارگری در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۷ آذر۹۴ برابر با ۷ دسامبر ۲۰۱۵
 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » فقط با ذکر منبع آن مجاز است

  

هیچ نظری موجود نیست: