۱۳۹۳ آبان ۱۴, چهارشنبه

یورش وحشیانه گارد ویژه زندان و ارتکاب جنایتی هولناک علیه یک زندانی در ایام عاشورا

 
بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» گارد ویژه زندان در یورشی وحشیانه به بند ۶ زندان گوهردشت کرج مرتکب جنایتی هولناک در این بند علیه  یک زندانی بیمار شد .
روز شنبه ۱۰ آبان ماه برابر با ۸ محرم گارد ویژه زندان به فرماندهی  فردی به نام صحرایی  به بند ۶ زندان گوهردشت کرج وحشیانه یورش بردند و زندانیان را مورد اذیت وآزارهای غیر انسانی قرار دادند.زندانیان این بند نسبت به اعمال گارد ویژه و بخصوص صحرایی شدیدا اعتراض نمودند اما این فرد به جای گوش فرا دادن به اعتراضات آنها ، دست به یک جنایت هولناک علیه یکی از زندانیان بیماردر این بند  به نام  غلامرضا شهبازی زد. صحرایی در مقابل چشمان سایر زندانیان آب جوش  بر روی پاهای این زندانی از زانو به پایین ریخت و این زندانی بی دفاع دچار سوختگی گردید و از آن روز تا به حال حتی او را به بهداری زندان جهت معالجه و پانسمان نبرده اند و در بند به حال خود رها کرده اند . این در حالی است که سوختگی وی شدید بوده و می بایست به یکی ازبیمارستانهای خارج از زندان بمنظور معالجه منتقل شود. این زندانی همچنین از بیماری کلیوی ماههاست که رنج می برد ولی تحت درمان جدی قرار نگرفته است.
متعاقب یورش وحشیانه گارد زندان و ارتکاب چنین جنایت وحشیانه و غیر انسانی علیه این  زندانی بی دفاع به دلیل اعتراض زندانیان به اعمال گارد ویژه زندان و مقاومت زندانیان در برابرآنها ، مردانی رئیس زندان ، روز شنبه ۱۰ آبان ماه برابر با ۸ محرم دستور داد که هواخوری بند ۶ و سایر امکانات اولیه انسانی در این بند قطع گردد  و همچنین مانع اعزام بیماران به بهداری زندان شد. این اعمال غیر انسانی دقیقا در روزهای عاشورا صورت می گیرد.
یورش وحشیانه و غیر انسانی  علیه زندانیان بند ۶  توسط اسماعیلی معاون جدید زندان،صحرایی افسر جانشین، داود امینی رئیس بند ۶، پاسدار بند  اکبر کاویانی وانبوهی از نیروهای گارد ویژه صورت گرفت.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش وحشیانه به زندانیان بی دفاع و ارتکاب جنایت غیر انسانی، آن هم در روزهای عاشورا  علیه یک زندانی بیمار را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر می خواهد که  به وعده و وعیدهای دروغین و ریاکارانه ملاها که می خواهند زمان  بخرد تا به جنایتهایش علیه مردم ایران ادامه بدهند، توجه ننماید و بلادرنگ پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۴ آبان۱۳۹۳ برابر با۵  نوامبر۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» فقط با ذکر منبع آن مجاز استهیچ نظری موجود نیست: