۱۳۹۳ مرداد ۱۷, جمعه

وضعیت حاد جسمی روحانی زندانی و عدم درمان وی


بنابه گزارشات ارسالی به« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »روز چهارشنبه مورخه 15 مرداد، ساعت 8 صبح آقای کاظمینی بروجردی هنگام راه رفتن بیهوش شد و بعد از 45 دقیقه، در بهداری زندان اوین به هوش آمد، وخامت وضعیت جسمی ایشان  منجر به حضور کادر  پزشکی گردید که در میان آنها، رئیس بهداری اوین و دکتر داخلی بهداری زندان اوین بوده است.
  هنگامی که آقای بروجردی نتیجه وضعیت خود را جویا می شود،آنها در پاسخ تنها اظهار داشتند که باید توسط دکتر متخصص ویزیت شود و با حال وخیمی که داشتند بدون هیچ درمانی ایشان را به سلولشان برگرداندند.
آقای کاظمینی بروجردی در آستانه نهمین سال محکومیت به سر می برد ، تا کنون یک ساعت هم  مرخصی درمانی نداشته و به صورت ممتد در زندان بوده است.  مسئولین دادگاه ویژه روحانیت استفاده از دارو و درمان را برایشان منوط به کوتاه آمدن از مواضع این زندانی  مخالف ولی فقیه گذاشته اند.
متاسفانه با وجود بیماری هایی که در این سالها ایشان در زندان مبتلا شده اند، تاکنون اقدام موثری برای درمان شان صورت نداده اند، به همین علت خانواده این زندانی دگر اندیش ضمن ابراز نگرانی از وضعیت ایشان خواهان حضور یک دکتر مستقل زیر نظر سازمانهای بین المللی برای درمان آقای بروجردی هستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به جان روحانی زندانی که در شرایط حاد جسمی است هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار انجام اقدامات عاجل برای پایان دادن به اذیت و آزارو عدم درمان زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۷ مرداد ۹۳ برابر با ۸ اوت  ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه ادیان و مذاهب سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: