۱۳۹۲ بهمن ۱۹, شنبه

تشدید فشارها و اذیت و آزارها علیه روحانی زندانی آقای کاظمینی بروجردیبنابه گزارش ارسالی به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» ، فشارها و اذیت و آزارها علیه روحانی زندانی آقای کاظمینی بروجردی شدت یافته است.
در ادامه روند سرکوب و حبس آقای کاظمینی بروجردی، زندانی مخالف ولی فقیه، عوامل نهاد موسوم به اطلاعات ویژه روحانیت که نام دادگاه را یدک می کشد، به روش های گوناگون همچنان می کوشند ایشان را وادار به سازش نماید. پیش از این، عوامل این نهاد امینتی، علاوه بر احضار پی در پی این زندانی از زندان اوین به شکنجه گاه زعفرانیه، خانواده و وابستگان ایشان را نیز مورد پیگرد، احضار و بازجویی قرار داده اند. از سوی دیگر ایشان بارها مورد شکنجه، حبس انفرادی، سوء قصدهای برنامه ریزی شده قرار گرفته و علیرغم شرایط وخیم جسمی و توصیه پزشکان زندان، همچنان از دسترسی به دارو و درمان محروم می باشد. همچنین بارها شخصیت ایشان در رسانه های حکومتی مورد تخریب قرار گرفته و عوامل حکومت سعی کرده اند که علت درگیری وی با حکومت و محتوای پرونده این زندانی را تغییر داده و از مسیر واقعی منحرف کنند. علاوه بر این، در طول هشت سال حبس، آقای کاظمینی بروجردی همواره از حق داشتن وکیل مستقل محروم بوده است.
با این حال به واسطه پیگیری های سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و مکاتبات گزارشگر ویژه سازمان ملل،  آقای دکتر شهید، اخیرا عوامل امنیتی اطلاعات ویژه روحانیت این زندانی دگراندیش را به ساختمان زعفرانیه منتقل کرده و با اعمال فشار و شکنجه وی کوشش کرده اند تا وی را وادار به نوشتن  نامه ای کنند مبنی بر این که ایشان نمی خواهد با هیچ یک از مقامات سازمان های مدافع حقوق بشر که پیگیر وضعیت وی در زندان هستند، ملاقات داشته باشد.
از سوی دیگر به نقل ازیکی از زندانیان همبند ایشان که هفته گذشته به اطلاعات ویژه روحانیت احضار شده بود، وی از عوامل آنجا شنیده است که قصد دارند پرونده هشت ساله آقای کاظمینی بروجردی را از بین ببرند تا هیچ آثاری از آن باقی نماند. خانواده آقای کاظمینی بروجردی نگران وضعیت ایشان و نیز تصمیم حکومت برای حذف اسناد و مدارک پرونده ایشان هستند و آن را یک توطئه جدید علیه این زندانی عقیدتی و آزادیخواه می دانند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تشدید فشارها و اذیت و آزارها علیه روحانی زندانی آقای کاظمینی بروجردی را محکوم می کند  واز کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به عدم درمان و اذیت و آزار این روحانی زندانی و سایر زندانیان سیاسی در ایران است و همچنین ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به دادگاه کیفری بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۹ بهمن ۹۲ برابر با ۰۸ فوریه  ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: