۱۳۹۲ بهمن ۲۸, دوشنبه

انتقال جمعی ۸ زندانی به سلولهای انفرادی زندان قزل حصار کرج برای اجرای حکم ضدبشری اعدام


بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر  دمکراسی در ایران» انتقال جمعی حداقل ۸ زندانی از سالنهای مختلف واحد ۲ زندان قزل حصار کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای احکام قرون وسطایی و ضدبشری اعدام.
صبح امروز دوشنبه  ۲۸  دی ماه حداقل ۸ زندانی از سالن۲،۱ و۳  واحد ۲ زندان قزل حصار کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شدند .
سنین زندانیانی که به سلولهای انفرادی منتقل شدند بین ۲۲ تا ۴۱ سال می باشد
اسامی  تعدادی از زندانیان که جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند به قرار زیر می باشد:
۱ـ علی افخمی  ۲۲ ساله، که ۲ سال در سالن ۳ واحد ۲ زندان  قزل حصار زندانی بود
۲ـ علی زرپوش  ۲۹ ساله ،که ۳۴ ماه در سالن ۳  واحد ۲ زندان قزل حصار زندانی بود
۳ـ  عادل کرمی ۳۰ ساله ، که ۳۴ ماه در سالن ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار زندانی بود
۴ـ مرتضی لطافت ۳۳ ساله، که ۳۴ ماه در سالن ۲  واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود
۵ ـ محمد خالقی ۳۳ ساله ،که  ۳ سال در  سالن ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود
۶ـ علی  دبیریان ۳۵ ساله ،۳۴ ماه است که در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود
۷ ـ امیر خدادوست ۳۶ ساله ،۳۴ ماه در سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود
۸ ـ  علی اصغر کیان ۴۱ ساله، ۳۹ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود.
همچنین گزارشهای نسبتا موثقی وجود دارد که  روز های گذشته در زندانهای گوهردشت کرج و  کرمان اعدام های جمعی صورت گرفته شده است که اخبار تکمیلی آن را متعاقبا اعلام می گردد.
 اعترضات گسترده هموطنان بختیاری در چند استان که منجر به غافلگیر شدن رژیم ولی فقیه  گردید و باعث شد که نتواند دست به سرکوب گسترده آنها بپردازد و وادار به تسلیم شدن در مقابل خواستهای به حق آنها شود. رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای برای حفظ هیبت پوشالی خود و ایجاد فضای رعب و وحشت ، رو به موج جدید اعدام های جمعی و سراسری آورده است . در اکثر موارد اعدام ها بصورت مخفیانه صورت می گیرد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، برای نجات جان زندانیان که در معرض جدی اجرای حکم اعدام هستند فراخوان می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای متوقف کردن اعدام های جمعی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۸ بهمن ۹۲ برابر با ۱۷ فوریه  ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: