۱۳۹۲ بهمن ۲۹, سه‌شنبه

اجرای احکام قرون وسطایی ، ضدبشری و جمعی ۸ زندانی در زندان قزل حصار کرج


بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر  دمکراسی در ایران» صبح امروز ۸ زندانی از سالنهای مختلف واحد ۲ زندان قزل حصار کرج در سالن اعدام این زندان به دار آویخته شدند.
صبح امروز سه شنبه  ۲۹  دی ماه  ۸ زندانی از سالنهای ۲،۱ و۳  واحد ۲ زندان قزل حصار کرج که روز گذشته  به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند در سالن ویژه اعدام این زندان به دار آویخته شدند. سالن ویژه اعدام تشکیل شده از ۶۰ طناب دار که می تواند همزمان ۶۰ نفر را اعدام کنند.
سنین زندانیانی که امروز به دار آویخته شدند بین ۲۲ تا ۴۱ سال می باشد
اسامی  زندانیان که صبح امروزدر زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند به قرار زیر می باشد:
۱ـ علی افخمی  ۲۲ ساله، که ۲ سال در سالن ۳ واحد ۲ زندان  قزل حصار زندانی بود
۲ـ علی زرپوش  ۲۹ ساله ،که ۳۴ ماه در سالن ۳  واحد ۲ زندان قزل حصار زندانی بود
۳ـ  عادل کرمی ۳۰ ساله ، که ۳۴ ماه در سالن ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار زندانی بود
۴ـ مرتضی لطافت ۳۳ ساله، که ۳۴ ماه در سالن ۲  واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود
۵ ـ محمد خالقی ۳۳ ساله ،که  ۳ سال در  سالن ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود
۶ـ علی  دبیریان ۳۵ ساله ،۳۴ ماه است که در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود
۷ ـ امیر خدادوست ۳۶ ساله ،۳۴ ماه در سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود
۸ ـ  علی اصغر کیان ۴۱ ساله، ۳۹ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام های جمعی امروز در زندان قزل حصار کرج را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به موجهای پی در پی اعدام مردم ایران  خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه  آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی به دادگاه کیفری بین المللی است

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۹ بهمن ۹۲ برابر با ۱۸ فوریه  ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: