۱۳۹۲ بهمن ۲۶, شنبه

یورش وحشیانه ، ضرب و شتم ، انتقال ۲ زندانی سیاسی به سلول انفرادی و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» صبح امروز مردانی همراه با  تعدادی از زندانبانانش به سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت یورش بردند و زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و ۲ زندانی سیاسی را به سلولهای انفرادی منتقل کردند.
روز شنبه ۲۶ بهمن ماه مردانی همراه با تعدادی از زندانبانان تحت امرخود به سالن ۱۲ یورش بردند و زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار دادند و پس از این یورش، فعال کارگری شاهرخ زمانی و رسول بداقی یکی  از فعالین معلمین ایران را به سلولهای انفرادی منتقل کردند. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در اعتراض به این یورش و ضرب و شتم و فحاشی و انتقال ۲ تن از همبندیانشان به سلولهای انفرادی دست به اعتصاب غذا زدند و اعلام نمودند تا زمانی که همبندیانشان به سالن ۱۲ بازگردانده نشوند به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.
اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب غذا زده اند عبارتند از ناصح یوسفی ، خالد حردانی ، سعید ماسوری، محمد علی منصوری، صالح کهندل ، محمد بنازاده امیر خیزی،حمیدرضا برهانی می باشند.
در حین این یورشها امان الله مستقیم از هموطنان بهایی  وضعیت جسمی اش وخیم گردید و به بهداری زندان منتقل شد.

یورش وحشیانه و ضرب و شتم زندانیان سیاسی و انتقال آنها به سلولهای انفرادی  به دستور باز جویان وزارت اطلاعات که آخوند محمود علوی وزارت آن را به عهده دارد صورت می گیرد این تصمیمات توسط آخوند حسن روحانی گرفته می شود وی همچنین مجری سیاستهای سرکوبگرانه ولی فقیه آخوند علی خامنه ای است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش وحشیانه ، ضرب و شتم و انتقال زندانیان سیاسی به سلول انفرادی  و تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه زندانیان سیاسی اسیر و بی دفاع را  به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه کیفری بین المللی است. 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۶بهمن ۹۲ برابر با ۱۵ فوریه  ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: