۱۳۹۱ آبان ۱۵, دوشنبه

ناراحتیهای حاد زندانیان سیاسی در اثر پخش امواج شدید پارازیت توسط بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه از چند روز پیش  از ۴ طرف ، سالن زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج را آماج امواج پارازیت قرار داده اند که در اثر این پارازیتها زندانیان سیاسی دچار نلراحتیهای حادی شده اند.
در چهار طرف سالن زندانیان سیاسی سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج دستگاه های قوی پارازیت نصب کرده اند و بصورت ۲۴ ساعته بطور  سنگینی بر روی این سالن کوچک و ایزوله شده که بیش از ۶۰ زندانی در آن جای داده اند پارازیت پخش می کنند.پارازیتها به حدی شدید هستند که زندانیان سیاسی حتی قادر به گرفتن برنامه های رادیو و تلویزیونی دولتی نیستند.
از زمان شروع پارازیتها تمامی زندانیان سیاسی دچار ناراحتیهای حادی مانند: سرگیجه،سردرد ،حالت تهوع ، بی حالی و فشار شدید روحی شده اند. این پارازیتها به شدت سرطان زا می باشند .
اعتراضات زندانیان سیاسی نسبت به این عمل غیر انسانی تا به حال بدون پاسخ باقی مانده است.تمامی زندانیان سیاسی سالن ۱۲ به محمد مردانی رئیس زندان گوهردشت کرج که از جنایتکاران علیه بشریت می باشد نامه ای نوشته اند و خواهان متوقف کردن پخش جنون آمیز امواج سرطان زای پارازیت شده اند.
زندانیان سیاسی در نامه خود تاکید کرده اند در صورت عدم توقف امواج جنون آمیز پارازیت بصورت دسته جمعی اقدام به اعتراضات گسترده خواهند نمود.
بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه آخوند علی خامنه ای  برای ایجاد بیماریهای خطرناک مانند سرطان اقدام به پخش امواج سنگین پارازیت نموده اند.
ولی فقیه آخوند علی خامنه ای که در آستانه انفجار عمومی مردم ایران قرار گرفته است سیاست سرکوب زندانیان سیاسی را تشدید نموده  که از جمله آنها یورش وحشیانه گارد زندان به بند زنان زندان اوین و رفتارهای وحشیانه و بی شرمانه آنها با زندانیان سیاسی زن و یا انتقال  وکیل دلیر و شجاع  زندانیان سیاسی خانم نسرین ستوده به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ شکنجه گاه وزارت اطلاعات در حالی که چندین روزاست که  در اعتصاب غذا بسر می برد و اخیرا اقدام به پخش جنون آمیز امواج پارازیت علیه زندانیان سیاسی درسالن ۱۲ زندان گوهردشت کرج نموده است.ولی فقیه آخوند علی خامنه ای این سیاست را از طریق آخوند مصلحی و شکنجه گرانش در وزارت اطلاعات پیش می برد.هدف از این اعمال قرون وسطایی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه می باشد.اما این طرح جنایتکاران و ضد بشری با اعتراضات گسترده زنان زندانی سیاسی زندان اوین که بصورت اعتصاب غذا می باشد و اعتراضات بین المللی در حال شکست خوردن می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطر جدی که از طریق امواج سنگین پارازیت جان زندانیان سیاسی را تهدید می کند  هشدار می دهد و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت خواستار احاله پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مقامات قضایی بین المللی است.  
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۵ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۵ نوامبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  


هیچ نظری موجود نیست: