۱۳۹۱ آبان ۲۹, دوشنبه

به کنترل در آوردن بند ۲ زندان مرکزی بندر عباس توسط زندانیانبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » زندانیان بند ۲ زندان مرکزی بندر عباس در اعتراض به یورشها و شکنجه وحشیانه توسط گارد زندان و شرایط غیر انسانی حاکم بر زندان اقدام به کنترل در آوردن  بند  نمودند 
زندانیان بند ۲ زندان مرکزی  بندر عباس  ۵ آبان ماه  در اعتراض به یورشها و شکنجه های وحشیانه  ، وضعیت غیر قابل تحمل بهداشتی ، کاهش شدید جیره غذایی و شرایط قرون وسطایی حاکم بر زندان ولی فقیه اقدام به کنترل در آوردن بند نمودند.  بند ۲ زندان مرکزی بندر عباس تا ۱۰ ابان ماه در کنترل کامل زندانیان قرار داشت .با به کنترل در آوردن بند تمامی پاسدار بندها ، بند را رها کرده و فرار را برقرار نمودند.
از ۵ آبان ماه تا ۱۰ آبان ماه پاسدار بندها چندین بار اقدام به یورش به سمت زندانیان نمودند ولی با مقاومت زندانیان یورش پاسداربندها دفع  شد. پاسدار بندها در یورشهای خود از گاز اشک آور استفاده می نمودند.
روز ۱۰ ابان ماه پاسداربندها همراه با انبوهی از گارد ویژه ابتدا با استفاده گسترده از گاز اشک آور به سمت بند ۲ یورش بردند این یورش منجر به درگیری طولانی به مدت ۳ ساعت انجامید تا اینکه زندانیان با و عدهای رئیس زندان موافقت کردند که بند را در کنترل آنها قرار دهند.
اما اطلاعات زندان نسبت به وعده های خود عمل نکرد و حدودا ۲۵ زندانی را از بند ۲ خارج نمودند و به سلولهای انفرادی معروف به سلولهای ویژه و سگدونی منتقل کردند. آنها در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه زندانبانان ولی فقیه قرار گرفتند که منجر به شکسته شدن دستها، پاها ،زخمی شدن نقاط بدن و کبودهای شدید بر اعضای بدن آنها گردید. یکی از زندانیانی که در اثر شکنجه های وحشیانه پاهایش شکسته شده است یاسر شوری می باشد.
کسانی که زندانیان بی دفاع را در سلولهای ویژه و سگدونی مورد شکنجه های طاقت فرسا و وحشیانه قرار می دهند کشتکار رئیس اطلاعات زندان مرکزی بندر عباس این فرد از شکنجه گران بی رحم و خشن می باشد و شکنجه های وی تا به حال منجر به مرک و ونقص عضو تعداد زیادی از زندانیان شده است. فرد دیگری به نام حاجی محمودی رئیس بازرسی زندان می باشد. این ۲ شکنجه گر با اعمال و رفتارهای غیر انسانی و وحشیانه خود علیه زندانیان بی دفاع مرتکب جنایت علیه بشریت در این زندان شده اند.
ولی فقیه آخوند علی خامنه ای سیاست شکنجه، سرکوب خونین مردم ایران ،اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های گروهی را تعیین می کند و توسط شبکه آخوندها که قوه قضاییه وزارت اطلاعات و سایر نهادهای سرکوبگر را که در دست گرفته اند این سیاست ضد بشری  را به اجرا در می آورند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی ،کاهش جیره غذایی زندانیان و ایجاد شرایط غیر انسانی علیه زندانیان بی دفاع را محکوم می کند و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت خواستار احاله پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مقامات قضایی بین المللی است.  
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۹آبان ۱۳۹۱ برابر با ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: