۱۳۹۱ آبان ۲۲, دوشنبه

شکنجه و تهدید به اجرای حکم اعدام 3 زندانی تبعه افغان به ظن داشتن ارتباط با دکتر احمد شهید
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" تهدید به اجرای حکم اعدام و شکنجه وحشیانه  3 زندانی تبعه افغانستان به ظن اینکه با دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد ارتباط داشته  و اسامی اعدام شدگان شهروندان افغانی را به وی گزارش نموده اند.

طی روزهای پنجشنبه،جمعه و شنبه  هفته گذشته 3 زندانی از اتباع افغانستان به نام های محمد نور زهی،عبدالوهاب انصاری و معصوم علی زهی  به اطلاعات زندان قزل حصار معروف به ساختمان شیشه ای منتقل نمودند و هر بار ساعتها مورد بازجویی،شکنجه های وحشیانه جسمی و تهدید به اجرای حکم اعدام  توسط  فردی که خود را سید معرفی می کرد قرار می گرفتند.
سید  از مسئولین اطلاعات زندان قزل حصار کرج می باشد.این فرد این 3 زندانی تبعه افغانستان را تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داده است و از آنها می خواهد که اعتراف کنند  که چگونه توانسته اند اسامی اعدام شدگان افغان را به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش نمایند. سید 3 زندانی افغان را تهدید کرده است که در صورت عدم اعتراف، خودش شخصا آنها را اعدام خواهد کرد.
سید فردی است که به خاطر شکنجه های وحشیانه زندانیان بی دفاع در این زندان شهرت خاص دارد و تا به حال در اثر شکنجه های وحشیانه وی، تعدادی از زندانیان بی دفاع به قتل رسیده و یا منجر به نقص عضو آنها گردیده است.
ولی فقیه آخوند علی خامنه ای برای پیشگیری از انتشار اخبار جنایت علیه بشریت خود به آخوند مصلحی منصوب خود  در وزارت اطلاعات دستور داده است تا با شکنجه های وحشیانه و تهدید به اعدام زندانیان بی دفاع  فضای رعب  و وحشت را در زندان حاکم کند و مانع انتشار یافتن اخبار جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و شبکه تبهکار آخوندها به گزارشگر ویژه ملل متحد و سایر مراجع بین المللی شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،شکنجه های وحشیانه و تهدید به اعدام زندانیان بی دفاع به ظن اینکه اسامی اعدام شدگان را به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش داده اند را محکوم می کند و از کمیسر عالی و  گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندها به دادگاه های بین المللی می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
22 آبان 1391 برابر با 12 نوامبر 2012
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
 

هیچ نظری موجود نیست: