۱۳۸۸ شهریور ۱۹, پنجشنبه

ایستادگی و پایداری خبرنگار زندانی باعث آزاد وی شد

بنابه گزارشات رسیده از بند 350 زندان اوین، روز گذشته محمد حسین فلاحیه زاده خبرنگار زندانی پس از چند روز اعتصاب غذای خشک و وخامت وضعیت جسمی اش و انتقال به بهداری زندان اوین و ایستادگی وی باعث گردید که آزادی خود را باز یابد.
خبرنگار زندانی محمد حسین فلاحیه زاده که محکومیت وی از مدتی پیش به پایان رسیده بود و چند روزی بود که به زندان اوین برگۀ آزادی او ابلاغ شده بود ولی بازجویان وزارت اطلاعات و حسن زارع دهنوی، آزادی او را منوط به پرداخت مبلغ 30 میلیون تومان کرده بودند.
آقای فلاحیه زاده در اعتراض به عدم آزادیش از چند روز پیش اقدام به اعتصاب غذای خشک نمود و به آنها اعلام کرده بود تا زمان آزادیش به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد. تا اینکه روز 17 شهریور ماه و ضعیت جسمی اش به وخامت گرایید او را شتابزده به بهداری زندان اوین منتقل کردند. در آنجا از او خواسته می شود که به اعتصاب غذایش پایان دهد ولی به آنها گفت که دوران بازداشتش به پایان رسیده است و تا او را آزاد نکنند او به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد .که با خواسته وی برای آزادی موافقت شد و غروب روز چهارشنبه 18 شهریور ماه پس از آزادی اقدام به شکستن اعتصاب غذای خود نمود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،آزادی خبرنگار زندانی را به او و خانواده اش و همچنین جامعۀ خبرنگاری ایران تبریک می گویید و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی خبرنگاران زندانی است و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز خواستار اقدامات عملی برای آزادی تمامی خبرنگاران زندانی در ایران است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
19 شهریور 1388 برابر با 10 سبتامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: