۱۳۸۸ شهریور ۲۱, شنبه

تجمع مادران عزادار و زندانیان سیاسی و مردم در میدان آب نمای پارک لاله

بنابه گزارشات رسیده از پارک لاله تهران، مادران عزادار ،مادران زندانیان سیاسی ، زنان و دختران جوان و تعداد زیادی از مردم در پارک لاله تهران اقدام به تجمع اعتراضی نمودند.
اعتراضات همانگونه که اعلام شده بود از ساعت 18:00 آغاز شد. در این اعتراضات مادران عزادار ، زندانیان سیاسی دستگیرشدگان قیام، ویکی از خانمها که کارگردان و فیلم ساز وهمچنین تعداد زیادی از زنان و دختران جوان و مردم در این حرکت اعتراضی شرکت دارند.در ادامه اعتراضات تعداد بیشتری از مردم به مادران پیوستند آنها از ساعت 18:00 حرکت اعتراضی خود را دور فلکه آب نمای پارک لاله آغاز کردند. و چند بار حول این میدان بصورت دستجمعی حرکت کردند. علیرغم تهدیدات نیروی سرکوبگر مادران تا ساعت 19:00 به اعتراضات خود را ادامه دادند. تعداد زیادی از مردم که زنان و مردان بودند و قصد پیوستند به مادارن را داشتند با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند.موتورهای نیروهای سرکوبگر ولی فقیه در اطراف مادران مانور می دادند.در اعتراضات امرز بیش از 100 نفر از مادران شرکت داشتند.
مادران با اعتراضات خود سعی دارند توجه مردم ایران و جهانیان نسبت به ظلمی که بر آنها روا داشته شده معطوف بدارند.آنهایی که عزیزانشان به گلوله بسته شدند و یا در زیرشکنجه های سبعانه جانباختن و یا اینکه هنوز صدها نفر از عزیزانشان در زندانها بسر می برند و تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار دارند.
از طرفی دیگر نیروهای سرکوبگر مادران را تهدید می کردند که متفرق شوند و در صورت ادامه دادن به اعتراضات خود آنها را دستگیر خواهند کرد. علاوه بر حضور یک خودوری نیروهای سرکوبگر و تعدادی موتور سوار بسیجی تعداد دیگر از نیروهای انتظامی از کلانتری 148 به آن منطقه گسیل شدند . مادران را در احاطه خود داشتند. مادران نسبت به تهدیدات آنها توجهی نمی کردند و به اعتراضات خود ادامه می دادند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
21 شهریور 1388 برابر با 12 سبتامبر 2009


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: