۱۳۸۸ شهریور ۱۶, دوشنبه

شدت یافتن اعتراضات شبانه در آستانۀ شبهای احیاء

بنابه گزارشات رسیده اعتراضات شبانه مردم تهران در مناطق مختلف ادامه دارد و در آستانۀ شبهای احیاء که مردم خود را برای اعتراضات گسترده شبانه آماده می کنند بر شدت اعتراضات افزوده می شود.
اعتراضات شبانه مردم تهران از ساعت 22:00 با قرار گرفتن بر پشت بام منازل و در کوچه ها و با سر دادن بانگ الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور آغاز می شود و این اعتراضات تا ساعت 22:30 ادامه می یابد.
مردم تهران در مناطقی مختلفی دست به اعتراضات شبانه می زنند که از جملۀ آنها مناطقی مانند؛ ونك ، امام حسين ، تهران پارس ، جمهوري ، آذربايجان ،‌آزادي ، صادقيه ، شهرك غرب ، شهرك ژاندارمري ،‌توحيد ، سيدخندان ، ميرداماد ،‌فاطمي ،‌ولي عصر ،‌گيشا ، تجريش ، كريمخان می باشند.
شدت اعتراضات شبانه که با بانگ الله اکبرو شعار مرگ بر دیکتاتور در مناطقی مانند تجریش،شهرک ژاندارمری و ونک بیشتر از دیگر مناطق تهران بود.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
17 مرداد 1388 برابر با 07 سبتامبر 2009


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: