۱۳۸۸ شهریور ۳۰, دوشنبه

بند 209 و بند سپاه پاسداران زندان اوین مملو از دستگیر شدگان 27 شهریور است

بنابه گزارشات رسیده از بند 209 ،بعد دستگیریهای گسترده روز جمعه 27 شهریور ماه تعداد از زندانیان سیاسی دستگیریهای اخیر به قرنطینه های بندهای عمومی زندان اوین منتقل شدند.
بعد دستگیریهای گسترده در روز 27 شهریورماه که باعث پر شدن بند 209 زندان از دستگیریهای جدید شده است و در سلولهای انفرادی آن بین 3 الی 4 نفر جا داده شده است همچنین تعداد زیادی به سلولهای انفرادی بند 241 و بند سپاه منقل شدند.
از روز شنبه 28 شهریور ماه تعدادی از زندانیان سیاسی زن و مرد را به دلیل کمبود شدید جا ناچارا از بند 209 به قرنطینه بند 7 و قرنطینه بند زنان منتقل کردند.
زندانیان سیاسی زن که به قرنطینه بند زنان منتقل شدند و تعدادی از آنها نزدیک به 7 ماه در بند مخوف 209 بسر می بردند دیده می شوند. اسامی بعضی از آنها به قرار زیر می باشند؛ دانشجوی زندانی شبنم مددزاده و مهسا نادری،فاطمه ضیائی،عاطفه نبوی ،شیوا نظر آهاری،صغرا غلام نژاد.زندانیان سیاسی در شرایط بسیار بدی قرار داده شده اند . محیط قرنطینه غیر بهداشتی و بسیار کثیف می باشد.وضعیت غذای آن غیر قابل مصرف است. آنها از پوشش کافی برخوردار نیستند و همچنین حداقل امکانات لازم برای استراحت را ندارند.
همچنین تعداد زیادی از زندانیان سیاسی مرد از روز شنبه ابتدا از بند 209 به بند 240 و سپس به قرنطینه بند 7 زندان اوین منتقل کردند بعضی از آنها نزدیک به 7 ماه است که در بند مخوف 209 زندانی بودند، که اسامی تعدادی از آنها به قرار زیر می باشد ؛ فرزاد مددزاده، حسن طرلانی، حامد یازرلو،مجید دری، ضیاء نبوی،محمد ولی غلام نژادو فرزندش امید غلام نژاد می باشند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به جان دستگیرشدگان که در بندهای سپاه پاسداران ، وزارت اطلاعات و بازداشتگاههای مخفی آنها، عمیقا اظهار نگرانی می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اقدامات فوری برای نجات جان آنها است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
30 شهریور 1388 برابر با 21 سبتامبر 2009
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دفتر دبیرکل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: