۱۳۸۸ شهریور ۲۳, دوشنبه

تهدیدات و فشارهای قرون وسطائی علیه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج، تهدیدات ، فشارها و اذیت وآزارهای بر زندانیان سیاسی بند 4 زندان گوهردشت کرج رو به افزایش است.
در هفته های اخیر تهدیدات، فشارها ، اذیت وآزاره و محدویتها زیادی علیه زندانیان سیاسی بند 4 زندان گوهردشت بکار برده شده است و شرایط سخت و قرون وسطائی را بر زندانیان سیاسی تحمیل کرده اند.تقریبا بطور روزانه بر تعداد زندانیان این بند افزوده می شود بطوریکه چند برابر ظرفیت سلولها زندانی در آن جای داده اند همچنین حسینیه این بند مملو از زندانی است و زندانیان هنگام استراحت امکان تحرک ندارند ،بخاطر نبود فضای کافی زندانیان ناچار هستند که در کلیدورهای بند 4 استراحت کنند.علیرغم افزایش چند برابر زندانیان ولی در امکانات اولیه آن تغییری ایجاد نشده است.
یورش به سلولهای زندانیان سیاسی مورد اهانت و ضرب وشتم قرار دادند آنها و تخریب و پخش حداقل وسائل زندانیان سیاسی که توسط خانواده ها تامین شده است. این وسائل پس از عبور از فیلترحفاظت اطلاعات زندان بعضا در اختیار زندانیان سیاسی قرار می گیرد.
انتقال زندانیان سیاسی به بند 1 معروف به بند آخر خطیها و تحت شکنجه قرار دادن آنها .در حال حاضر زندانیان سیاسی منصور اسالو و بهروز جاوید طهرانی در این بند بسر می برند . آقای جاوید طهرانی ماهها است که در این بند زندانی است و بارها تحت شکنجه های جسمی قرار گرفته است.
تهدیدات کرمانی و نبی الله فرج نژاد رئیس حفاظت و اطلاعات زندان مبنی بر انتقال زندانیان سیاسی به بند 1 و حذف فیزیکی آنها تا به حال چندین بار آقای افشین بایمانی مورد اینگونه تهدیدات قرار گرفته است.
تهدید به قتل زندانیان سیاسی بند 4 توسط رئیس بند، فردی بنام محمود مغنیان از مجریان طرحهای حملات خونین علیه زندانیان سیاسی است. محمود مغنیان خطاب به زندانیان سیاسی گفته است: که اگر به من اجازه بدهند خودم به شما ها تیر خلاص خواهم زد
دستور دادن به باندهای مافیائی که در پخش مواد مخدر و حذف زندانیان نقش دارند درون بند، برای ایجاد درگیری خونین و گاها حتی به قصد حذف فیزیکی آنها . این باندها در زیر نظر علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان ،کرمانی و نبی الله فرج نژاد رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان و محمود مغنیان رئیس بند 4 عمل می کنند.
از طرفی دیگر طرح سرکوبگرانه علیه زندانیان سیاسی و سایر زندانیان در بند 4 که اخیرا به اجرا در آمده است زندانیان سیاسی را از سلولهای خود خارج می کنند و در سالن هواخواری در زیر آفتاب شدید و گرمای زیاد از ساعت 09:00 تا ساعت 13:00 قرار می دهند.آنها در طی این مدت از نوشیدن آب و خوردن غذا و استفاده از سرویسهای بهداشتی محروم هستند .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تهدیدات و تحت فشارهای قرون وسطائی قرار دادن زندانیان سیاسی بی دفاع را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل است تا تصمیمات لازم اجرا در این باره گرفته شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
23 شهریور 1388 برابر با 14 سبتامبر 2009
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دفتر دبیرکل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: