۱۳۹۱ اسفند ۱۸, جمعه

پیام زندانی سیاسی ارژنگ داودی به مناسبت روز جهانی زنبیانیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن که جهت انتشار در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است.
متن بیانیه به قرار زیر می باشد:
با یاد خدا
با درود به تمامی جان نثاران راه آزادی بشر،
به هیبت پرشکوه انسان دست در دست ایستاده ایم
تا زیبایی زندگی را به هم هدیه دهیم
 و دنیای قشنگ و نو را که دیگر از آن ماست
به قدر همت و فرصت خویش معنای بشر بخشاییم
درود می فرستم به پیشگاه بلند تمام زنانی  که در طول دوران های خفقان  تاریخ جدابندی انسان، قهرمانانه به پا خاستند و بی باکانه تابوهای سخت جان سنتهای فرتوت را در هم شکستند.
و شادباش می گویم فرا رسیدن روز جهانی زن را به حضور یکایک زنان در اقصی نقاط گیتی به ویژه زنان مبارزی که نابرابری ها را تاب نمی آورند و دوشادوش مردان ستم ستیز برای محو تمامی اشکال تبعیض به رشادت قد برافراشته و عزم جزم کرده اند که تا سالم و یکپارچه نمودن جامعه مخدوش و دوباره بشری از بذل هیچ تلاشی مضایقه ندارند.
فرصت را غنیمت شمرده و درود می فرستم به پیشگاه مبارک تمامی جانباختگان و جان بر کفانی که به ویژه در سی سال گذشته در برابر سیطره سیاه بلاهت حاکم پرچم پر افتخار پایداری را جانانه بر افراشته نگاهداشته اند و سپاس می گویم به تمامی آنانکه در سراسر سرزمین اهورایی در تقابل با نیروهای اهریمنی نظام ستم شیخی خطر و از جان مایه می گذارند و قهرمانانه به اعتراض بر می خیزد.
به جان، حق گذارم و منت پذیر
از  زندان مرکزی بندرعباس دستان امیدوار خود را صمیمانه به سوی تمامی انسانهای آزادیخواه، دموکرات منش و نیک اندیش جهان به ویژه ایرانیان و ایرانی تباران در داخل و خارج از مام میهن دراز می کنم و از سیاه چاله های زندان بی پیرایه از صمیم جان بلند و رسا فریاد بر می آرم که:
و برای ساختن یک ایران آزاد، یک ایران آباد روی همه تان حساب می کنم
اهورا مزدا نگاهدار ایرانیان و نگاهبان ایران زمین باد
مبارزه مردم ایران را ارج می نهم و روز جهانی زن را گرامی می دارم.
پیش بسوی انقلاب دموکراتیک ایرانیان

ارژنگ داودی
زندان مرکزی بندر عباس
اسفند ۱۳۹۱
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: