۱۳۹۲ فروردین ۸, پنجشنبه

بی خبری مطلق از وضعیت و شرایط خانواده های دهه ۶۰ دستگیرشده و فرزندانشانبنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» بی خبری مطلق از خانواده های دهه ۶۰ دستگیر شده  که در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ شکنجه گاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه قرار دارند.
علیرغم گذشت نزدیک به ۴۰ روز از یورش وحشیانه و دستگیری ۵ نفر از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و فرزندانشان هنوز خانواده های آنها موفق به ملاقات با عزیزان خود که در سلولهای انفرادی شکنجه گاه ولی فقیه در بند ۲۰۹  زندان اوین محبوس هستند ، نشده اند.از لحظه دستگیری تا به حال خانواده های آنها تقریبا بطور  روزانه به دادستانی ولی فقیه و زندان اوین مراجعه کرده اند و خواستار آزادی عزیزانشان و اطلاع از وضعیت آنها شده اند .
اما عباس جعفری دولت آبادی از جنایتکاران علیه بشریت که نام وی در لیست ناقضین بین المللی حقوق بشری قرار دارد  از روبرو شدن و پاسخ دادن به خانواده خوداری می کند و در این مدت تنها منشی وی  با برخوردهای توهین آمیز و غیر انسانی به خانواده ها  پاسخ می دهد.دادستانی ولی فقیه حتی علت دستگیری آنها را به خانواده هایشان اعلام نمی کند.
یکی از شیوه های غیر انسانی بازجویان ولی فقیه بخصوص آخوندی با نام مستعار علوی و سعید شیخان که علیه دستگیر شدگان در شکنجه گاه ۲۰۹ بکار می برند، شکنجه جسمی و روحی فرزندان و یا مادران آنها مقابل چشمان یکدیگر برای  گرفتن اعترافات تلویزیونی است. این شیوه ی لو رفته بطور سیستماتیک توسط بازجویان ولی فقیه بکار برده می شود .
دستگیر شدگان عبارتند از خانم اکرم سنجری ۵۵ ساله از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ ،او مبتلا به بیماری دیابت بوده و شکنجه گران ولی فقیه معمولا برای تحت فشار قرار دادن او ، وی را از درمان محروم می کنند و فرزندش میلاد یزدان نژاد ۱۷ ساله ،خانم دینا کرمی حدودا ۵۰ ساله و فرزندش حنیف عطارزاده و یکی از جوانان دیگر به نام عاصف رضاییان ۱۸ ساله . پدر عاصف از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است.
روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه حوالی ساعت ۰۶:۳۰ صبح انبوهی از مأموران وزارت اطلاعات ولی فقیه به منازل این دستگیرشدگان یورش بردند و بدون اینکه به خانواده های آنها علت دستگیری را بگویند آنها را به شکنجه گاه اوین منتقل کردند .
یکی از مسئولین و سربازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه که بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی آنها را به عهده دارد آخوندی شکنجه گر و جنایتکار علیه بشریت با نام مستعارعلوی است .ولی فقیه آخوند علی خامنه ای از طریق آخوند مصلحی وزیر منصوبش در وزارت اطلاعات و شکنجه گران تحت امر وی مشغول قتل و شکنجه جسمی و روحی علیه مردم ایران در شکنجه گاههای مختلف می باشد.  
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به خطری که جان دستگیر شدگان را تهدید می کند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع بین المللی قضایی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۰۸  فروردین ۹۲ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: