۱۳۹۱ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

مراجعه مأمورین وزارت اطلاعات ولی فقیه به خانواده های فعالین و تحت فشار قرار دادن آنهابنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» طی روزهای گذشته مأمورین وزارت اطلاعات ولی فقیه به خانواده های فعالین دانشجویی ،مادران پارک لاله و سایر فعالین مراجعه نموده اند و با معرفی کردن خود به عنوان مآمور پست خواهان صحبت با فعال مربوطه می شوند و خانواده ها را تحت فشار روحی قرار می دهند.
در طی روزهای گذشته مامورین وزارت اطلاعات به خانواده های فعالین دانشجویی ، مادران پارک لاله،فعالین سیاسی ،کارگری ، زنان و سایر فعالین مراجعه کرده و به تهدید و برخودهای غیر انسانی با خانواده می پردازند و خواهان صحبت با فعال مربوطه می شوند.
مآمورین وزارت اطلاعات بعضا  با تاکسی به درب منازل  خانواده ها مراجعه می کنند و پس از زنگ زدن ابتدا نام فعال مربوطه را می برند و اگر اعضای خانواده جوابگو بودند به آنها می گویند که از اداره پست آمده اند و بسته پستی برای فعال مربوطه آورده اند. اما وقتی اعضای خانواده به آنها می گویند که ما می آییم و تحویل می گیریم برخورد مامورین  وحشیانه و غیر انسانی می شود و شروع به تهدید خانواده می کنند و سعی دارند که خانواده ها را مرعوب و نگران نمایند.
از جمله فعالینی که به خانواده های آنها در روزهای اخیرمراجعه شده فعال دانشجویی نادر احسنی می باشد.
 قیام گسترده کشاورزان اصفهان و جو انفجاری جامعه ، ولی فقیه و دستگاه های سرکوب وی را وحشت زده کرده است و دست به اقدامات کور می زند و سعی دارد با ایجاد جنگ روانی ، از انفجارهای اجتماعی بهدی جلوگیری کنند.
آخوند مصلحی منصوب ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در وزارت اطلاعات که از جنایتکاران علیه بشریت است  و نام وی در لیست ناقضین بین المللی حقوق بشر قرار دارد حتی جرأت آن را ندارد که  مامورین خود را با نام و نشان به سراغ خانواده ها بفرستد آنها با تاکسی و با معرفی کردن خود به عنوان مامورین پست به خانواده های فعالین مراجعه می کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، مراجعه مامورین وزارت اطلاعات ولی فقیه به خانواده ها و تحت فشار روحی قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع بین المللی قضایی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۵  اسفند ۹۱ برابر با ۵ مارس ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: