۱۳۹۱ اسفند ۱۴, دوشنبه

خانواده های دستگیر شده دهه ۶۰ در سلولهای انفرادی و تحت شکنجه های جسمی و روحیبنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» خانواده های دستگیر شده دهه ۶۰ همچنان در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ شکنجه گاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن اعترافات دروغین  و پرونده سازی علیه آنها  قرار دارند.
دستگیر شدگان عبارتند از خانم اکرم سنجری ۵۵ ساله از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است او مبتلا به بیماری دیابت بوده و شکنجه گران ولی فقیه معمولا برای تحت فشار قرار دادن او ، وی را از درمان محروم می کنند و فرزندش میلاد یزدان نژاد ۱۷ ساله ،خانم دینا کرمی حدودا ۵۰ ساله و فرزندش حنیف عطارزاده و یکی از جوانان دیگر به نام عاصف رضاییان ۱۸ ساله می باشد. پدر عاصف از زندانیان دهه ۶۰ می باشد.
علیرغم گذشت نزدیک به ۱۴ روز و مراجعات مکرر خانواده های آنها به شکنجه گاه وزارت اطلاعات بند ۲۰۹ و همچنین به عباس جعفری دولت آبادی دادستان مستقیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای که برای سرکوب مردم تهران منصوب شده است  و از جنایتکاران علیه بشریت و نام وی در لیست ناقضین بین المللی حقوق بشر قرار دارد  اما همچنان از روبرو شدن وپاسخگویی به آنها خوداری می کنند و حتی با آنها نمی گویند که چرا عزیزان آنها دستگیر شده اند.
در این مدت تعداد محدودی از آنها توانستند که در حضور بازجو (شکنجه گر) تماس تلفنی کنترل شده ای  که جوابها توسط بازجو تعیین می شود و زندانی به خانواده اش باید در همان کادر که تعین شده پاسخ دهد با خانواده هایشان داشته باشند  . صدای دستگیر شدگان گرفته و ناراحت بوده که نشان از تحت فشار قرار داشتن آنها است .آنها از همدیگر اطلاعی ندارند.
 روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه حوالی ساعت ۰۶:۳۰ صبح انبوهی از ماموران وزارت اطلاعات ولی فقیه به منازل این دستگیرشدگان یورش بردند و بدون اینکه به خانواده های آنها علت دستگیری را بگویند آنها را به شکنجه گاه اوین منتقل کردند .
یکی از مسئولین و سربازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه که بازجویی و شکنجه های جسمی روحی آنها را به عهده دارد آخوندی شکنجه گر و جنایتکار علیه بشریت با نام مستعارعلوی است .ولی فقیه آخوند علی خامنه ای از طریق آخوند مصلحی وزیر منصوبش در وزارت اطلاعات و شکنجه گران تحت امر وی مشغول قتل و شکنجه جسمی و روحی مردم ایران در شکنجه گاههای مختلف می باشد.  
رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای علاوه بر اعدام های گروهی و در ملا عام، به یورش  به منازل مردم بی دفاع و بخصوص زندانیان سیاسی دهه ۶۰ روی آورده است تا از این طریق جامعه ای را که در آستانه انفجار عمومی است مرعوب نماید .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به خطری که جان دستگیر شدگان را تهدید می کند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع بین المللی قضایی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۴  اسفند ۹۱ برابر با ۰۴ مارس ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: