۱۳۹۴ بهمن ۷, چهارشنبه

توسعه پایدار در تضاد با دیکتاتوری ناپایدار ( زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز)


دست نوشته ای از زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز که خطاب به دانشجویان می گویید: در این برحه حساس با استفاده از توان فکری و خلاقیت علمی خود راهکارهایی ارائه دهند که تا قبل از هفتم اسفندماه دیکتاتور و دیکتاتورپرستان را هر چه خوارتر نمایند.  این دست نوشته جهت اطلاع عموم و انتشار در رسانه های در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » قرار داده شده است . متن دست نوشته به قرار زیر است:

خلاقیتها با درود بر دانشجویان تحول خواه ایرانی
همه هم میهنان به یاد دارند مدتی قبل خامنه ای در تلویزیون اعلام کرد تا چند سال دیگر اثری از او و دار و دسته اش باقی نخواهد ماند . نظامی که مسئولین آن خود اعتراف می کنند که فساد (...نامفهموم است ...) رژیمی که مدیران خودفروخته اش حتی نسبت به آلودگی هوا و محیط زیست نیز بی تفاوت اند و علیرغم اینکه اثرات زیانبار آن را بر افت هوش و ایجاد سرطان در مردم به خوبی می دانند هیچ اقدامی در جهت سلامتی منابع انسانی بویژه کودکان انجام نمی دهند.

دانشجویان گرامی به رغم فرافکنی های رژیم نامشروع به نظر شما آیا رکود تورمی سالهای گذشته، بیکاری ، تبعیض علیه زنان ، آپارتاید دینی و مذهبی، فقر گسترده و هزارن عیب و ایراد دیگر را می توان به عاملی غیر از کلیت ساختار فرتوت دیکتاتوری مطلقه فقیه نسبت داد. ناقوس موج جدید دگرگونی های سیاسی در منطقه خاورمیانه با زمزمه جابجایی قدرت در سوریه دوباره به صدا درآمده و دانشجویان آگاه ایرانی در اردوهای مختلف با آهنگ های دلنشین و سرودهای مرتب با این ناقوس، جشن گرفته و می گیرند.

دانشجویان تحول خواه ایرانی، با آنکه روانشناسان اجتماعی وجود شادی در جامعه را یکی از شروط اولیه برای گام برداشتن در راه توسعه و پیشرفت کشورها می دانند اما مسئولین فرهنگی رژیم به روال همیشگی با جشن و شادی حتی در اردوهای جوانان ما نیز به مخالفت می پردازند.با تمام این اوصاف خامنه ای وقیحانه خواستار شرکت هر چه بیشتر ایرانیان ستمدیده در انتخابات فرمایشی پیش رو است .
 اینجانب به عنوان یک زندانی سیاسی در بند رژیم استبدادی فقیه از تمامی دانشجویان آزاداندیش استدعا و انتظار دارم در این برحه حساس با استفاده از توان فکری و خلاقیت علمی خود راهکارهایی ارائه دهند که تا قبل از هفتم اسفندماه دیکتاتور و دیکتاتورپرستان را هر چه خوارتر نمایند.
به امید آزادی ایران و ایرانی،
مهدی فراحی شاندیز
زندان رجایی شهر بند ۱۰ سالن ۳۲
یکشنبه ۴ جهارم بهمن ماه ۱۳۹۴


                 

www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » فقط با ذکر منبع آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: